Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Podpisanie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań przez Gminę Kałuszyn.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sfinansują remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Groszki

W ramach wsparcia udzielonego przez PSE, zostaną wymienione 22 pary okien i 4 drzwi w świetlicy. Dzięki działaniom krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego zwiększy się komfort korzystania z budynku przez grupę ponad 230 mieszkańców.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Victoria” oraz Urząd Gminy zwycięzcami konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Kałuszyn

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Granty na realizację projektów społecznych trafią do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Victoria” oraz urzędu gminy.

Uroczystości pogrzebowe - Ewa Standziak

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021

Burmistrz Kałuszyna informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2021 uwzględniając uwagi i wnioski wniesione do projektu Planu przez Burmistrza Kałuszyna oraz Radę Miejską w Kałuszynie polegające na:

-     pozostawieniu Gminy Kałuszyn w Regionie Wschodnim (wraz z innymi 10-ma gminami Powiatu Mińskiego), (w załączeniu mapa podziału)

-     wykreśleniu budowy wysypiska na terenie Gminy Mrozy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,33763,104216116.html

 

Dodatkowe informacje