Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

1 września 2009r. - otwarcie Szkoły podstawowej w Kałuszynie

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2009/2010 młodzież Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpocznie naukę w  nowym skrzydle szkoły.  Uroczyste otwarcie obiektu  odbyło się  1 września br.  W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, rodzice, Poseł na Sejm RP- p. Krzysztof  Wawrzyniec Borkowski, starosta miński – p. Antoni Jan Tarczyński, wizytator – p. Elżbieta J. Makieła, proboszcz  miejscowej Parafii ks. kanonik Władysław Szymański, radny rady powiatu Mińskiego – p. Andrzej Goźliński, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie wraz z Przewodniczącym p. Januszem Pełką, Burmistrz Kałuszyna – p. Marian Soszyński, z-ca Burmistrza p. Zofia Wołkiewicz, nauczyciele i pracownicy szkoły, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciel wykonawcy – p. Marcin Skrzydlewski, inspektor nadzoru budowlanego – p. Andrzej Rogala.  Przybyłych powitał gospodarz uroczystości p. Marek Pachnik – dyrektor Szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosili:   burmistrz , starosta, poseł na Sejm, ksiądz proboszcz, zaś pani wizytator odczytała list gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Kolejnym punktem przebiegu uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi   oraz poświęcenie obiektu przez ks. kanonika Wł. Szymańskiego.
W   dobudowanej części budynku znajduje się   wejście główne do szkoły, podjazd dla niepełnosprawnych, dyżurka, szatnia  dla uczniów,   trzy pokoje biurowe oraz dwa sanitariaty ,  pięć sal dydaktycznych /w tym cztery z zapleczem/, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest z dotychczasowym budynkiem, powierzchnia użytkowa  nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową szkoły zostało wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie terenu, zakupione nowe wyposażenie pomieszczeń /pomoce dydaktyczne i meble/, zainstalowany jest monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Inwestycja została zrealizowana w 1 rok i  4 m-ce. Umowa z wykonawcą na realizację zadania  została podpisana w dniu  28 marca 2008 r., prace rozpoczęte 10 kwietnia 2008 r.  zaś  19 sierpnia 2009 r. odbył się odbiór końcowy robót. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo AKPOL z Mińska Mazowieckiego, wartość zadania obejmująca  roboty budowlano – montażowe,  oświetlenie i ogrodzenia terenu to kwota 2.275 tys. zł. Na doposażenie obiektu zostało zaplanowane w budżecie  gminy  100 tys. zł, monitoring wizyjny  -53 tys. zł.

zdjęcia...

100 km na 100-lecie Bitwy Warszawskiej

100 km na 100-lecie Bitwy Warszawskiej_6W parku miejskim w Kałuszynie odbyło się uroczyste zakończenie rywalizacji sportowej 100 km na 100-lecie Bitwy Warszawskiej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie.

100-Latka w Gminie Kałuszyn

Dnia 29 stycznia br. swoje setne urodziny obchodziła  Pani Zofia  Golik  zamieszkała w Sinołęce.
Dostojna Jubilatka, z tej okazji, otrzymała od Burmistrza Kałuszyna i Samorządu Gminy kwiaty i gratulacje oraz gorące życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, szacunku rodziny i przyjaciół oraz jeszcze długich lat życia.

11 listopada 2020

12 września 2015

W czasie kampanii wrześniowej Wojsko Polskie stoczyło szereg bitew z Niemcami. Niektóre ze starć były krwawe i zakończone zwykle klęską polskiej armii. Jedno z najkrwawszych starć kampanii wrześniowej stoczono pod Kałuszynem. Wówczas oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów za cenę bardzo wysokich strat przerwały pierścień niemieckiego okrążenia.

Dodatkowe informacje