Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 02 września 2012 :::

W związku z różnego typu pomówieniami na temat finansowania klubu Victorii Kałuszyn mam pięć pytań do Pana Burmistrza:
1.Czy prawdą jest, że konto Victorii zostało zajęte przez komornika na około 18 tyś za zobowiązania zapłaty za obóz sportowy 3 lata temu(wszyscy rodzice wpłacili pieniądze na konot Victorii co można sprawdzić poprzez wyciągi).
2.Czy prawdą jest, że w ciągu kilku lat nie było rzetelnej kontroli w tym klubie(przez co dochodzi do licznych spekulacji na temat finansowania klubu przez gminę i licznych sponsorów. Nie można znaleźć wiarygodnych rozliczeń finansowych etc.
3.Czy prawdą jest, że jeden ze sponsorów wpłacił na Victorię ok. 20 tyś złotych, gdzie w rozliczeniu rocznym na stronie Victorii można było znaleźć kwotę w wysokości 6 tyś.(ktoś się mija z prawdą).
4.Czy można byłoby opublikować jaką kwotę roczną dostaje klub Victoria Kałuszyn na swoje funkcjonowanie(oficjalnie nikt nic nie wie łącznie z Prezesem, zarządem, komisją rewizyjną).
5.Czekam na odpowiedź Pana Burmistrza mam nadzieję, że wszystkie zapytania znajdą swoją odpowiedź w innym przypadku pisma zostaną skierowane do CBA i prokuratury.

Andrzej Kwiatkowski

W odpowiedzi na zadane pytania informuję:
Gmina  nie posiada uprawnień do kontroli finansowej klubu sportowego „VICTORIA”, ponieważ nie jest on jednostką organizacyjną gminy i  nie otrzymuje z gminy dotacji  na finansowanie swojej działalności. 
Klub sportowy „VICTORIA” działa w formie stowarzyszenia, posiada osobowość prawną i jest niezależnym od gminy podmiotem.
Wszystkie wydatki gminy  na realizację zadań własnych w zakresie sportu, realizowane głównie przez klub sportowy „VICTORIA”,   są pokrywane przez  gminę bezpośrednio z budżetu. Stosowana forma finansowania daje   możliwość bieżącej kontroli wydatkowanych kwot.     Dodatkowo informuję, że plan finansowy  na zadania w dziedzinie sportu  na 2012 rok to kwota  200.100,00 zł. Informacje te są udostępnione w BIP Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
Odnośnie zagadnień zawartych w pytaniach 1 - 3  informuję, że przesłano je do Zarządu  klubu ‘VICTORIA” celem udzielenia szczegółowych wyjaśnień oraz zamieszczenia odpowiedzi na stronie internetowej klubu  „VICTORIA”.  
Do informacji dołączam wykaz wpłat - darowizn od sponsorów ( wykaz sporządzony przez KS „VICTORIA”.

Wykaz wpłat od sponsorów na rzecz KS Viktoria Kałuszyn za rok 2011

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 04 kwietnia 2016r :::

Sz. P. Burmistrzu
Jest mi niezmiernie przykro i przyjmuje ze zdziwieniem fakt wycofania się Pana z pisemnej deklaracji, którą podpisał Pan w 2015 roku odnośnie remontu przejazdu przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki i Milew. Wycofywanie się z pisemnych deklaracji nie świadczy o odpowiedzialności za złożone zapewnienie i przyczynia się niewątpliwie do spadku zaufania obywateli do organów administracji publicznej.


Z poważaniem
Sylwia Śledziewska


Dzień dobry,
Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że pismem znak SDR.7234.20.2015 z dnia 14.05.2015r. została Pani poinformowana, że prace na rzece Gawroniec mające na celu umożliwienie przejazdu przez rzekę zostaną wykonane po uprzednim zabezpieczeniu środków w Budżecie Gminy na 2016 rok. Ze względu na duże potrzeby wykonania remontów i przebudów dróg publicznych stanowiących dojazdy do gospodarstw domowych wnioskowana przez Panią inwestycja nie została uwzględniona w budżecie Gminy Kałuszyn ze względu na brak środków finansowych na ten cel.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 04 września 2011 :::

Witam Penie burmistrzu. Mam takie pytanie które trapi nie tylko mnie. Dlaczego szczytem możliwości organizacyjnych władz kałuszyńskich jest zorganizować dożynki, zaprosić zespół "horus" czy "weekend"? Może czas z wiejskiej rozrywki ewoluować na coś więcej. Prosimy o zmiany.
Michał Rokicki

Witam
Odpowiadając na Pana zapytanie, zgadzam się z opinią, że w Kałuszynie mało jest imprez „z wyższej półki”.
Do tego są potrzebne warunki i środki finansowo-techniczne.
Przebudowa parku i wybudowanie stałej sceny stwarza większe możliwości organizacji występów plenerowych przy posiadanych środkach finansowych.
Na początek od niedzieli 11 września został wprowadzony zwyczaj systematycznych występów zespołów w każdą niedzielę o godz. 18.oo przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozrywkę zapewnią nasze zespoły -Kasianiecka, Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II, Koło Emerytów i Rencistów, które zdobywają nagrody i zajmują czołowe miejsca w konkursach krajowych i na arenach międzynarodowych.
 Dyrektor Domu Kultury zostanie zobowiązany do przedstawienia i realizacji programu ukierunkowanego na dobrą rozrywkę, w tym również z wykorzystaniem w okresie letnim sceny i terenu parku.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 05 września 2016r :::

Chciałem uprzejmie zapytać jaki był powód i co kierowało Pana zapewne nieszablonowym umysłem żeby zdecydować o przeniesieniu znaku drogowego kończącego obszar zbudowany z miejsca w którym znak się przyjął i zadomowił, na zadupie gdzie jedynie psy tylnymi częściami ciała szczekają, zabudowań tam nie ma a zieleń rozlewa się dookoła? Zapewne Pan wie o którym znaku piszę ale na wszelki wypadek wyjaśnię, że chodzi o znak ustawiony w stronę Mińska Mazowieckiego. A może od razu powinien Pan zdecydować żeby ten znak ustawić przed rondem tuż przed wjazdem na autostradę co zaspokoiłoby manię wielkości nie tylko Pana ale i rajców z Kałuszyna? Wyjaśniam, że Obszar zabudowany to pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające w ogólności obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów. Udzielając odpowiedzi proszę wziąć pod uwagę powyższą definicję.
Pozdrawiam
Łowca absurdów

 

Szanowny Łowco i Twórco Absurdów, Znak D-43 tj. koniec obszaru zabudowanego został przestawiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek mieszkańców Kałuszyna w celu poprawy bezpieczeństwa włączających się do ruchu jak i zjeżdżających na swoje posesje.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 05 września 2016r :::

Sz. P. Burmistrzu
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie modernizacji przejazdu przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki i Milew zwracam się z pytaniem czy w projekcie budżetu na 2017 rok przedstawi Pan w/w inwestycję do realizacji. Proszę o potraktowanie niniejszego zapytania również jako wniosku do projektu budżetu.
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska

Uprzejmie informuję, że Pani wniosek będzie rozpatrzony przy ustalaniu Planu Inwestycyjnego na 2017 rok.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje