Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Mazowsze Bohaterom

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze tego typu wydarzenie na Mazowszu „I Charytatywny Piknik Rodzinny Mazowsze Bohaterom”, który odbędzie się 10 sierpnia br. w Kałuszynie nad zalewem Karczunek, organizowany jest w celu wsparcia akcji „Rodacy - Bohaterom” - sztandarowego projektu Stowarzyszenia Odra–Niemen,

Psy szukają domu

Burmistrz Kałuszyna informuje, że psy odłowione z Gminy Kałuszyn, które trafiły do schroniska w Radysach szukają domu. Psy te do lepszego rozwoju potrzebują odpowiedzialnego opiekuna, który zapewni im ciepły dom oraz wyżywienie.

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn w 2019 roku

Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.

Ocena bieżąca jakości wody nad zalewem Karczunek

Dofinansowanie na zbiorniki bezodpływowe.

W związku z zamiarem podjęcia przez Gminę Kałuszyn dofinansowania budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

Noc Świętojańska 2019

Cykliczna impreza „Noc Świętojańska nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie”  w tym roku została zorganizowana już po raz siódmy. Wydarzenie kulturalne otworzył Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski, powitał licznie przybyłych gości,

Gminne zawody pożarnicze 2019

W sobotę 22.06.2019 r. nad „Zalewem Karczunek” w Kałuszynie, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach – sztafeta z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.  W zawodach wzięło udział 8 męskich drużyn oraz dwie młodzieżowe drużyny.

Debata nad raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok

     Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   wójt/burmistrz   zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Zmiany godzin pracy PNPP

Ogłoszenie - dzień wolny 21.06.2019

Informuje się, że dzień 21 czerwca 2019 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Ogłoszenie

Informuje się, że w związku z długotrwałymi upałami

w dniach

od 13 czerwca 2019r. do 14 czerwca 2019r.

Urząd Miejski będzie pracował

w godz. od 7.oo do 14.oo.

GMINE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

Noc Świętojańska nad zalewem Karczunek

Dzień Samorządowca u Prezydenta

W dniu 27 maja w Pałacu Belwederskim Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski na zaproszenie Prezydenta RP uczestniczył w Dniu Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości Pan Prezydent podziękował samorządowcom za ich pracę. Obchody zakończyły się spotkaniem półoficjalnym w Ogrodach Belwederskich.

XI Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej

Gminny profil na facebooku

Już dziś możesz nas obserwować na naszym profilu.

Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn – etap II”

W dniu 23.05.2019r. podczas spotkania w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

20 Igrzyska Samorządowe Powiatu Mińskiego

W Powiecie Mińskim od 20 lat organizowane są Igrzyska Samorządowe Powiatu Mińskiego. W tym roku przypadły na dzień 25 maja a organizatorem była Gmina Mrozy.

Nieodpłatna pomoc prawna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sfinansują remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Groszki

W ramach wsparcia udzielonego przez PSE, zostaną wymienione 22 pary okien i 4 drzwi w świetlicy. Dzięki działaniom krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego zwiększy się komfort korzystania z budynku przez grupę ponad 230 mieszkańców.

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

Głośna próba syren alarmowych

Urząd Miejski w Kałuszynie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem  „RENEGADE – SAREX-19” odbędzie się trening z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. Głośna próba syren alarmowych przeprowadzana będzie na podstawie Zarządzenia nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r.
Wygenerowany zostanie sygnał akustyczny przy pomocy syren, ogłaszający zagrożenie z powietrza. Będzie to sygnał treningowy. Po jego usłyszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Zostań dawcą szpiku

Gmina Kałuszyn sprzeda samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L GBA 2,5/16

Rok produkcji 1983
Zarejestrowany na 6 osób
Badanie techniczne do 20.02.2020 r.
Przebieg 58850 km.
Wspomaganie kierownicy
Sprawne napędy
 
W przypadku sprzedaży samochodu co celów innych niż pożarnicze zastrzegamy sobie możliwość zdemontowania sygnałów świetlno-dźwiękowych i autopompy.
Więcej informacji pod numerem 513-524-236

zdjęcia

XIV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,23,xiv-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.html 

Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE

"Burmistrz Kałuszyna oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 90% do termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2019r. o godzina 19.30 – Dom Kultury w Kałuszynie

Celem programu jest montaż instalacji kotłów, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkańców Miasta.”

 

Ogłoszenie - przymrozki

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kałuszyn przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r., informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie od dnia 16 maja 2019 roku do dnia  24 maja 2019 roku.

XI Powiatowy dzień Kultury Żydowskiej

plakat

Dofinansowanie na zadanie ”Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”

W dniu 07.05.2019 Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego - Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 2 129 850,00 zł  zadania pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Obchody 3-go maja - 2019

Tegoroczne obchody Święta 3-go Maja rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie.

Planowane wyłączenia-29042019

Cyfrowa majówka – konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Dofinansowanie na “Utworzenie Klubu Senior+”

W grudniu 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne ogłosiło konkurs w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy w ramach programu „MALUCH +”2019, moduł 2” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Realizatorem projektu będzie Gminny Żłobek w Kałuszynie.

Dofinansowanie na zakup książek

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 realizowany w latach 2016-2020, którego celem jest m.in. 

Pan Jan Żyliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Pan Marian Soszyński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

2 maja 2019 dniem wolnym w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

Informuje się, że dzień 02 maja 2019 roku /czwartek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
W tym dniu pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Nowy lekarz w Przychodni

od 15 kwietnia 2019r. w Przychodni (ul. Wojska Polskiego 24) będzie przyjmowała pacjentów lekarz internista, specjalista chorób płuc KRYSTYNA FOLCIK

Ostrzeżenie z dnia 11.04.2019r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26 - przymrozki

WAŻNE TERMINY dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

 

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ, ŻE:

 

  • masz 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - szkolenie

Gmina Kałuszyn zaprasza osoby powyżej 25. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

II otwarty turnije zespołów cheerleaders

STOP pożarom traw

APEL Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w sprawie nie wypalania traw i pozostałości roślinnych !

Ruszyła gazowa promocja „Przyłącze bez VAT-u”

Spółka Blue Gaz przygotowała ofertę specjalną, dzięki której mieszkańcy Mrozów, Kałuszyna i Cegłowa mogą przyłączyć się do sieci gazowej korzystając z preferencyjnych stawek, które zostały pomniejszone o wartość podatku VAT. Zatem do 20 kwietnia 2019 r. podane w obowiązującej taryfie stawki netto dla nowych Klientów stają się kwotami brutto.

Powiatowy konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1056-powiatowy_konkurs_piosenki_dla_dzieci_i.html

Konkurs wzmocnij swoje otoczenie

http://wzmocnijotoczenie.pl/

Konkurs kulinarny

https://bitwaregionow.pl/

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości w Kałuszynie

  12 marca 2019 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się  Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości.

Kleszcze – kłujący temat!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada.

Konkurs Podwórko NIVEA

https://podworko.nivea.pl/

Uzyskiwanie map zasadniczych przez internet

W Systemie Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje usługa umożliwiająca użytkownikom bezpośrednie i szybkie pozyskanie drogą elektroniczną wydruków map zasadniczych według stanu archiwalnego (www.minski.e-mapa.net).

Gmina Kałuszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kałuszyn  podziękowanie za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Arkadiusz Czyżewski
Burmistrz Kałuszyna

Gminną Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce, Burmistrz Kałuszyna oraz Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie zapraszają na kolejną edycję Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2019

   1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten został ustanowiony  w 2011 roku i jest obchodzony  jako święto państwowe, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Ogłoszenie - szczeniaki do adopcji

Sześć szczeniaczków przebywających na terenie oczyszczalni ścieków w Olszewicach szuka domu.

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach w okresie od 04.03.2019 do 30.03.2019

 

Dodatkowe informacje