Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Multimedia

Galeria Zdjęć

Ochrona Środowiska

Charakterystyka środowiska gminy Kałuszyn


Gmina Kałuszyn położona jest w dorzeczu Bugu na pograniczu Kotliny Warszawskiej na zachodzie i Wysoczyzny Siedleckiej na wschodzie.

Mazowsze stanowi kotlinę, która na wschód od Wisły podnosi się łagodnie osiągając pod Kałuszynem 223 m. Ta wyniosłość terenu silnie rozcięta przez erozje cieków wodnych nazywana jest  "guzem kałuszyńskim".

Ze względu na to, że początek bierze tu kilka rzek płynących do Wisły i Bugu nazywany jest również "kałuszyńskim węzłem wodnym":

  • w pobliżu miejscowości Chrościce i Wólka Kałuska przepływa rzeka Rządza, która w początkowym biegu płynie w kierunku południowym i południowo - zachodnim, a następnie kieruje się ku północnemu zachodowi;
  • w pobliżu miejscowości Olszewice i Szymony przepływa rzeka Witówka kierująca się ku południowemu wschodowi;
  • w pobliżu miejscowości Mroczki, Milew i Sinołęka przepływa rzeka Gawroniec kierująca się ku północnemu Zachodowi.


Gmina posiada bogate walory przyrodnicze. Indywidualne formy ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody uznane są 4 drzewa oraz 3 głazy narzutowe.Drzewa uznane za pomniki przyrody to:

  • lipa drobnolistna znajdująca się na terenie probostw Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kałuszynie,
  • lipa drobnolistna "Renata" znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce,
  • dęby szypułkowe "Bolek" i "Lolek" zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.


Głazy narzutowe unane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży. Są to :

średnioziarnisty granit różowy, drobnoziarnisty granit różowy, gnejs szary.

Użytek ekologiczny "Sosny Olszewickie" stanowią starodrzew sosnowy w wieku około 300 lat. Użytek zajmuje obszar o pow. 0,22 ha, stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Na terenie uroczyska Gójszcz w 1995 roku powstał Rezerwat Przełom Witówki. Rezerwat zajmuje obszar ponad 92 ha, z czego ponad 6 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, dużym udziałem chronionej czarnej porzeczki. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy, grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, złoto głów storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, turówka wonna, kruszyna, kalina.

 


Przez teren gminy rozciąga się. Około 8 % powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do tutejszej gminy. Cały obszar zajmuje powierzchnię 29.316 ha, rozciąga się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa - Terespol. Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami są tu bór świeży, bór mieszany, lasy mieszane, występuje ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Można tu potkać pióropusznik strusi, widłaka torfowego, lilię złoto głów, kokorycz pełną, niezapominajkę skąpo kwitową. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, występują osobliwe gatunki ptaków: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy, a także stanowisko ogorzałki. Z ptaków przebywających okresowo występują: orzeł bielik, kania czarna i bocian czarny. Różnorodność ekosystemów występujących na terenie gminy pozwała na bytowanie różnorodnych gatunków ptactwa, zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek, ptaki drapieżne -krogulec, myszołów, pustułka, błotniak stawowy i łąkowy. Na terenie gminy występuje także zwierzyna łowna; dziki, sarny, bażanty, kuropatwy, na rzece Rządzy pojawiły się stanowiska żerowania bobrów.

Gleby na terenie gminy są słabej jakości. Ponad połowę użytków rolnych stanowią gleby klas V i VI, natomiast gleby klasy Ii II praktycznie nie występują.

Powierzchnia geodezyjna gminy Kałuszyn wynosi 9.452 ha, z czego około 21,6 % stanowią lasy. Największa powierzchnia leśna jest w obrębie miejscowości: Marysin - 223,97 ha; Mroczki - 143,81 ha; Milew - 142,92 ha; Nowe Groszki - 132,49 ha, najmniejsza: Garczyn Mały - ok. 10 ha; Patok - 11 ha. W przeważającej części kompleksów leśnych są to bory mieszane i bory mieszane świeże. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna.

Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego - żwiru i piasku. Obszary górnicze zlokalizowane są na gruntach wsi Kazimierzów, Ryczołek, Olszewice, Gołębiówka, Przytoka.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr106, poz. 1002 z późn. zm.), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psom wyjście.

Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest realizowany przez podmiot działający w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Kałuszyn.
Odłowione zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie, ul. Wesoła 12.
W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, ponosi on koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

Zapobieganie bezdomności gmina realizuje również przez przekazywanie do adopcji zgłoszonych bezdomnych psów. Istnieje możliwość sfinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji adoptowanych samic psów.

Rozwiązaniem problemu niepotrzebnego rozmnażania psów i kotów jest możliwość usypiania ślepych miotów na koszt gminy. Miot należy zgłosić bezzwłocznie po urodzeniu do Weterynarza Pana Tadeusza Zawiski tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090 i ustalić termin dowozu miotu do uśpienia.

Gmina zapewnia pomoc weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. Pomocy takiej udziela Weterynarz Pan Tadeusz Zawiska tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane są w gospodarstwie rolnym, na podstawie porozumienia zawartego z jego właścicielem.

Zwłoki bezdomnych zwierząt oraz zwłoki zwierząt gospodarskich z terenu gminy odbiera firma:
        „Zbiornica Skórzec” Zbiornica Padliny
        08-114 Skórzec
        tel. 25 644 62 74, 697 727 397, 601 386 588.

1.    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej

        w Kałuszynie 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 Bielińska Joanna

        Tel. o25/75-76-021 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.    Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria 05-310 Kałuszyn

        ul. Warszawska 7 Dariusz Przybyłko - Prezes

        e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3.   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 05-310 Kałuszyn

       ul. Warszawska 45 Grażyna Gójska - Prezes  Tel. 025/75-76-210

       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.   Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II 05-310 Kałuszyn

       ul. Mickiewicza 2

Prezes- Alina Włodarczyk-Kurpiewska

tel. 609255005

Kapelmistrz - Rafał Walentek

tel. 792234159


5.   Stowarzyszenie Jesteśmy Razem 05-310 Kałuszyn

       ul. Wojska Polskiego 20 Hanna Poławska - Prezes 

       Tel. 025/75-76-147

 

6. Koło Gminne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

       05-310 Kałuszn ul. Warszawska 45 Jadwiga Milewska

       – Przew.Koła

       Tel. 025/75-76-210 /Dom Kultury/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


7. Koło Miejsko-Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

       Politycznych 05-310 Kałuszyn  ul. Warszawska 45

       Eugeniusz Kulesza - Prezes Koła e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       Tel. pryw. 025/75-76-285

 

8. Stowarzyszenie  Inicjatyw Wszelkich „DRZEWO POKOLEŃ” ,

      adres 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, 

      Teresa Kowalska – prezes,

      kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 25/7576-021

 

Dodatkowe informacje