Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

II Mazowiecki Przegląd MłodzieżowychOrkiestr Dętych

W niedzielę 13 czerwca 2010roku w Kałuszynie odbył się  Ii Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W Przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr działających przy OSP w Dobrem, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Pilawie i Kałuszynie oraz Kolejowa Orkiestra z Siedlec.
Przegląd rozpoczął się uroczysta mszą w kościele parafialnym z oprawą muzyczną wszystkich orkiestr, po czym uczestnicy przeglądu przeszli paradnie ulicami miasta na teren OSP, gdzie odbyła się główna część przeglądu.  W sumie orkiestry zagrały prawie 40 utworów.
Przegląd prowadziła Joanna Zaniewicz z Ryszardem Nowaczewskim, zabawiając zebranych anegdotami z dziedziny  muzyki i historii sztuki.
Po ponad czterech godzinach prezentacji repertuarów wszystkie orkiestry połączyły swe siły w orkiestrze symfonicznej pod batutą  miejscowego kapelmistrza  Kamila Demianiuka – muzyka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Nie było zwycięzców ani pokonanych  bo organizatorzy postanowili uhonorować wszystkie orkiestry, fundując jednakowe nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy.
Organizatorami Przeglądu byli Burmistrz Kałuszyna, Parafia Rzymsko Katolicka w Kałuszynie oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie

1 września 2009r. - otwarcie Szkoły podstawowej w Kałuszynie

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2009/2010 młodzież Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpocznie naukę w  nowym skrzydle szkoły.  Uroczyste otwarcie obiektu  odbyło się  1 września br.  W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, rodzice, Poseł na Sejm RP- p. Krzysztof  Wawrzyniec Borkowski, starosta miński – p. Antoni Jan Tarczyński, wizytator – p. Elżbieta J. Makieła, proboszcz  miejscowej Parafii ks. kanonik Władysław Szymański, radny rady powiatu Mińskiego – p. Andrzej Goźliński, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie wraz z Przewodniczącym p. Januszem Pełką, Burmistrz Kałuszyna – p. Marian Soszyński, z-ca Burmistrza p. Zofia Wołkiewicz, nauczyciele i pracownicy szkoły, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciel wykonawcy – p. Marcin Skrzydlewski, inspektor nadzoru budowlanego – p. Andrzej Rogala.  Przybyłych powitał gospodarz uroczystości p. Marek Pachnik – dyrektor Szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosili:   burmistrz , starosta, poseł na Sejm, ksiądz proboszcz, zaś pani wizytator odczytała list gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Kolejnym punktem przebiegu uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi   oraz poświęcenie obiektu przez ks. kanonika Wł. Szymańskiego.
W   dobudowanej części budynku znajduje się   wejście główne do szkoły, podjazd dla niepełnosprawnych, dyżurka, szatnia  dla uczniów,   trzy pokoje biurowe oraz dwa sanitariaty ,  pięć sal dydaktycznych /w tym cztery z zapleczem/, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest z dotychczasowym budynkiem, powierzchnia użytkowa  nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową szkoły zostało wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie terenu, zakupione nowe wyposażenie pomieszczeń /pomoce dydaktyczne i meble/, zainstalowany jest monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Inwestycja została zrealizowana w 1 rok i  4 m-ce. Umowa z wykonawcą na realizację zadania  została podpisana w dniu  28 marca 2008 r., prace rozpoczęte 10 kwietnia 2008 r.  zaś  19 sierpnia 2009 r. odbył się odbiór końcowy robót. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo AKPOL z Mińska Mazowieckiego, wartość zadania obejmująca  roboty budowlano – montażowe,  oświetlenie i ogrodzenia terenu to kwota 2.275 tys. zł. Na doposażenie obiektu zostało zaplanowane w budżecie  gminy  100 tys. zł, monitoring wizyjny  -53 tys. zł.

zdjęcia...

290 lat potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna

Obchody 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna zostały zainaugurowane 20 maja 2008 r uroczystą Sesją Rady Miejskiej. w Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczysta Sesja poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka oraz Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Kałuszyna. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano: wicedziekana księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
profesora Janusza Tazbira – wybitnego historyka, profesora Instytutu Historii PAN. Kolejne wyróżnienia i tytuł „Zasłużony dla gminy Kałuszyn” wręczono:
Teresie Kowalskiej – długoletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, współzałożycielce i opiekunce szkolnego zespołu pieśni i tańca „Kasianiecka”;
Zbigniewowi Miłkowskiemu –lekarzowi, długoletniemu kierownikowi Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.
Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i gratulacje.
XII Sesja Rady Miejskiej zakończyła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie mieszkańcy prezentowali również utwory o Kałuszynie autorstwa miejscowych twórców.

25 maja br był kolejnym dniem poświęconym jubileuszowi miasta. W tym dniu przedstawiciele sąsiednich samorządów, goście z powiatu mińskiego, honorowi obywatele Kałuszyna, zasłużeni dla gminy Kałuszyn, mieszkańcy Kałuszyna i okolic gościli na Zamku Królewskim w Warszawie – „... miejscu szczególnym... którego historia i atmosfera wieków mają nieocenione znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia...” – powiedział Burmistrz Kałuszyna witając przybyłych. Podczas uroczystości prof. Janusz Tazbir wygłosił wykład pt. „Kałuszyn w literaturze i sztuce”. Uczniowie kałuszyńskich szkół, pracujący w projekcie zamkowym „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” uatrakcyjnili wszystkim pobyt: Szkoła Podstawowa wystąpiła z repertuarem zespołu „Kasianiecka”, „Pawana” i grupą teatralną del arte, zaś młodzież Gimnazjum oprowadzała gości po Zamku Królewskim, pełniąc rolę przewodników.
W programie był również koncert Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna pod dyr. P. Adama Kwaśnika. Pobyt zakończył się degustacją smakołyków wyśmienitej kuchni regionalnej, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Garczynianki.

69 rocznica walk wrześniowych pod Kałuszynem

12 września 2008 r. obchodziliśmy 69 rocznicę walk wrześniowych pod Kałuszynem. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na Placu Kilińskiego.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Kałuszyna oraz Związek Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie.
W uroczystości wzięli udział weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, poczty sztandarowe,  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Poseł na Sejm RP VI kadencji – p. Czesław Mroczek, Starosta Miński, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele służb i instytucji powiatowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23 bazy Lotniczej z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości i wręczeniu odznaczeń nastąpiło złożenie kwiatów przez kombatantów w Kościele pod Tablicą Pamięci żołnierzy 6 pułku 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego oraz  przez władze samorządowe  pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przy ul. Warszawskiej.  Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św. były okolicznościowe przemówienia, apel poległych oraz składanie kwiatów  pod pomnikiem poległych. Coroczne obchody walk wrześniowych stanowią żywą lekcję historii dla  lokalnej społeczności.

zdjęcia...

Dożynki 2011

4 września 2011 w Kałuszynie obchodzono tradycyjne dożynki oraz oficjalne oddanie do użytku przebudowanego Placu Kilińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której dziękowano za tegoroczne zbiory i ukończoną przebudowę parku miejskiego.

           W uroczystości uczestniczyli wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP p. Czesław Mroczek, posłowie na Sejm RP  p. Teresa Wargocka i p. Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego p.  Ewa Orzełowska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p. Tomasz Skrzyczyński, Starosta Miński p. Antoni Tarczyński, Komendant Powiatowy Policji p. Robert Kokoszka i wielu innych gości.
Po nabożeństwie i procesji dożynkowy korowód przemaszerował na Plac Kilińskiego, gdzie starostowie dożynek p. Marianna Śledziewska z Olszewic i p. Wiesław Szymański z Witów przekazali tradycyjny bochen chleba burmistrzowi Kałuszyna p. Marianowi Soszyńskiemu oraz proboszczowi Tutejszej parafii - księdzu Władysławowi Szamańskiemu.
 Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy.  
Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna   oraz proboszcz miejscowej Parafii   wspólnie ze starostami dożynek   udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż.
           Podczas uroczystości pan  Burmistrz Marian Soszyński zaprosił wszystkich honorowych gości dożynek do przecięcia wstęgi symbolizującej oddanie Placu Kilińskiego do użytku.
           Następnym punktem dożynek były występy artystyczne w wykonaniu miejscowych zespołów: Kałuszyńskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów „Złota jesień” , zespół „Razem”. Ludowe tańce zaprezentował młodzieżowy zespół taneczny „Kasianiecka”. Nie zabrakło także występu Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. Podczas obchodów święta plonów wyróżniono 13 wieńców dożynkowych. wykonanych przez rolników z Wąsów, Ryczołka, Mroczk, Milewa, Nowych Groszków, Starych Groszków, Olszewic, Falbogów, Gołebiówki, Chrościc, Kluków, Witów oraz członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tegoroczne dożynki zakończyła zabawa przy zespołach „Eksplozja”, Akord – G”, zespół WEEKEND, HORUS. Atrakcją tegorocznych dożynek był występ zespołu GANG MARCLA.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje