Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dodatek osłonowy

dodatek osłonowyDodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Czytaj więcej...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

CEEB_1Deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynków.

Sama deklaracja CEEB będzie mogła być złożona elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Urząd nieczynny w dniach

Informuje się, że :

  • dzień 7 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku – dzień świąteczny, przypadający w dniu wolnym od pracy.

       W związku z powyższym w tych dniach Urząd będzie nieczynny.

 

Bardzo dobre zakończenie roku

Bardzo dobre zakończenie roku_3W dniu 31.12.2021r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł realizacji zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury w Kałuszynie” 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje