Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

BURMISTRZ KAŁUSZYNA O G Ł A S Z A otwarty konkurs ofert Nr 1/2021 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Ogłoszenie konkursu ofert nr 1 z 2021r - kultura sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.doc

Obchody Dnia Sołtysa

11 marca br. w   Domu Kultury w Kałuszynie  Burmistrz Kałuszyna zorganizował  spotkanie  z okazji Święta Sołtysa. W spotkaniu  uczestniczyli Sołtysi z naszej Gminy. Z tej okazji  gospodarz Gminy Pan Arkadiusz Czyżewski  złożył Sołtyskom i Sołtysom gratulacje i życzenia, podkreślił ich ważną rolę   w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Debata nad raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2018 rok

     Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   wójt/burmistrz   zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Dodatkowe informacje