Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Gminy Kałuszyn Arkadiusz Czyżewski jako Gminny Komisarz Spisowy w Kałuszynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Dodatkowe informacje