rzekazanie czekuW dniu 20 maja 2021r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie” w  ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”  budżetu Województwa Mazowieckiego na które to zadanie Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 2.000.000,00 zł.

przecięcie wstęgiW dniu 30.12.2020 r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk.

ulica

W dniu 30 października 2020 roku protokołem odbioru prac zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia".

zdjęcie

W dniu 26 września 2023r. w Węgrowie Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Panią Kamilę Mokrzycką na dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport  oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

logo

Zadanie pn.: „Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00zł.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 000,00 zł, całość zadania wynosi 54 936,24 zł.

www.wfosigw.pl

plakat

Gmina Kałuszyn została jednym z laureatów kolejnej  edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.