zdjecie

W sobotę 12 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste przekazania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach gm. Kałuszyn.

zdjecie

W dniu 10 listopada br. w Latowiczu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej straży pożarnej w Falbogach” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo

Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamontowanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

zdjecie

W dniu 29 września br.  w budynku OSP w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który został zakupiony z dotacji celowej w ramach programu OSP-22.

zdjecie

Z początkiem września rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie.

logo

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 130,63zł, całość zadania wynosi 48 758,05zł.

 

 

www.wfosigw.pl

zdjęcie

W dniu 11 lipca 2022r. Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie „Zdjęcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” w wysokości 34 130,63zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48 758,05 zł.

zdjęcia

W dniu 8 lipca 2022r. w Woli Polskiej gm. Jakubów miało miejsce uroczyste podpisanie umów  w ramach Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  „Mazowsze dla sportu 2022” z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 290 000,00 zł,  przewidywany całkowity koszt zadania 399 990,00 zł.

zdjęcie

W dniu 18 lipca 2022r. odbyło się podsumowanie wyników naboru do edycji Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonej dla gmin, w których funkcjonowały PGRy.