samochód

Gmina Kałuszyn od wielu miesięcy starała się o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

W dniu 17 listopada 2023r.  w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w związku z przyznaniem dodatkowych środków w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP-2023” na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 4 600,00 zł.

zdjęcie

W dniu 10 października 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur  w Węgrowie odbyło się symboliczne przekazanie promes dla beneficjentów. W  przekazaniu promes uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Pan Tobiasz Bocheński, parlamentarzyści:  Senator  RP - Pani Maria Koc, Poseł Pan Daniel Milewski oraz Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak.

zdjęcie

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w programie "WzMOCnij Swoje Otoczenie" dzięki czemu została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna przy saunie nad Zalewem Karczunek.

zdjęcie

W dniu 23 października 2023r.  w Urzędzie Gminy w Siedlcach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wsparcie zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP-2023” na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w wysokości 18 500,00zł.

W dniu 26 września 2023 roku zawar­ta została umowa pomiędzy Wo­jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Kałuszyn na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszko­dliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

Gmina Kałuszyn otrzymała kwo­tę dofinansowania w wysokości 82.528,74 zł (co stanowi 70% kosztów kwalifikowanego zadania), gdzie zaplanowany całkowity koszt zadania będzie wynosić 117.898,20 zł.