zdalna szkoła 2020

flagaRok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „Maluch+”.

 Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.07.2020 r.

 Okres realizacji zadania: 01.01.2020r.-31.12.2020r.

 Przyznana kwota dotacji: 48 600,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 353 407,04 zł

 Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych  przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.

 plakat.pdf

05062020Gmina Kałuszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Zdalna Szkoła Plus w Gminie Kałuszyn”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020