flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

logoGmina Kałuszyn otrzymała pomoc finansową z budżetu państwa w wysokości 359 160,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystępuje do realizacji zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”.

flagaRok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.08.2021 r.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Przyznana kwota dotacji: 28 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 493 464, 00 zł

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.

miasGmina Kałuszyn otrzymała w ostatnim czasie kilka dotacji na zadania inwestycyjne i wyposażenie świetlic wiejskich oraz jednostek OSP:

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 35 573,01 zł