Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystępuje do realizacji zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”.

 

Realizacja inwestycji jest wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Kałuszyna a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, na mocy której Marszałek zobowiązał się do budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza (na Starym Rynku) przekazanej przez Gminę Kałuszyn w drodze darowizny.

Na planowane zadanie Marszałek przeznaczył kwotę 1.860.000,00 zł.

Budowa Podstacji w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców oraz w sposób trwały umiejscowi ww. placówkę w Kałuszynie.