ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 – Silny wiatr/1.

ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 – Oblodzenie/1.

zmiana ostrzeżenia nr 7