ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 – Oblodzenie/1 dla powiatu mińskiego.