ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 – Silny wiatr/2.

zmianę ostrzeżenia meteorologicznego nr 12 – Silny wiatr/1