Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obowiązek odśnieżania

 W związku z prognozami o intensywnych opadach śniegu w najbliższym czasie oraz rekomendacją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przypomina się właścicielom, zarządcom nieruchomości, administratorom o obowiązku regularnego odśnieżania dachów, usuwania sopli i nawisów śniegu z budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarketów, hal targowych, sportowych i magazynów, a także o odśnieżaniu chodników.Obowiązek należytego utrzymania w/w obiektów wynika z art. 61, pkt.2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.).

 

Pamiętajmy, że zaleganie obfitych ilości śniegu powoduje nadmierne obciążenie dachów obiektów budowlanych, w rezultacie może prowadzić do zagrożenia zawaleniem się dachu lub uszkodzenia jego konstrukcji, a tym samym prowadzi to do zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie obiektów. Obowiązek usuwania nadmiaru śniegu (nawisów śnieżnych oraz sopli lodowych) spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach tych obiektów.

Ignorowanie obowiązku dbania o odpowiedni stan dachów budynków oraz chodników grozi nie tylko dotkliwymi karami, ale przed wszystkim może doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków wynikających z przeciążenia konstrukcji obiektów, awarią, bądź nawet ich zawaleniem. Nie odśnieżony i oblodzony chodnik może przyczynić się do niebezpiecznych upadków, które zagrażają zdrowiu i życiu przypadkowych przechodniów.

 

/-/ Arkadiusz Czyżewski

Dodatkowe informacje