Mieszkańcy Kałuszyna mają nowego Dzielnicowego

  • Drukuj

 Od 1 kwietnia mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy Kałuszyn mają nowego dzielnicowego. Decyzją Komendanta Stołecznego Policji utworzony został dodatkowy etat wchodzący w skład Posterunku Policji w Kałuszynie. Nowym dzielnicowym dla gminy Kałuszyn został aspirant Mariusz Kondraciuk, dotychczasowy dzielnicowy mińskiego rewiru.

 

 Istotą funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest faktyczne przybliżenie policji społeczeństwu. Jednym z elementów tego programu jest filar kadrowy, czyli takie działanie aby dla danego rejonu przydzielać konkretnego dzielnicowego.

W efekcie wielu wniosków społecznych składanych m. in. na organizowanych debatach z mieszkańcami miasta i gminy Kałuszyn, oraz staraniom władz miejskich Kałuszyna o stałą poprawę bezpieczeństwa na tym terenie, kierownictwo mińskiej komendy policji podjęło kroki aby mieszkańcy gminy Kałuszyn mieli swojego dzielnicowego.

 Decyzją Komendanta Stołecznego Policji z dniem 1 kwietnia b.r. na terenie gminy Kałuszyn został utworzony nowy etat dzielnicowego wchodzący w skład Posterunku Policji w Kałuszynie. Nowym dzielnicowym został aspirant Mariusz Kondraciuk, dotychczasowy dzielnicowy gminy Mińsk Mazowiecki.

Wczoraj odbyło się krótkie spotkanie i wprowadzenie nowego dzielnicowego. W spotkaniu udział wziął burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski, nadkomisarz Robert Momot zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach, który odczytał rozkazy personalne oraz policjanci z posterunku w Kałuszynie kierownik starszy aspirant Piotr Gaładyk i dzielnicowy Robert Bucholski, który teraz będzie czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Kałuszyn.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w tym rejonie i spotkają się z pozytywnym odbiorem społecznym.