Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn

  • Drukuj

obwodnica olszewiceW październiku bieżącego roku została zakończona realizacja zadania  pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Ogólna wartość zadania wyniosła  1.842.509,88 zł, a przyznane dofinansowanie w wysokości 1.172.389,04zł stanowiło 63,63% tej kwoty. Pozyskane środki gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dotyczącego realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 

Realizacja tego zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn w związku ze zwiększonym ruchem kołowym na trasie Kałuszyn – Mrozy i południe powiatu mińskiego.

Coroczne zwiększenie ruchu na tej trasie spowodowane jest dojazdem do już istniejącego węzła autostradowego Ryczołek. W związku z planowaną w najbliższym czasie dalszą budową autostrady z tego węzła do Siedlec, zasadnym jest zabezpieczenie płynności ruchu kołowego ze strony południowej powiatu i wyprowadzenia go poza granice Miasta Kałuszyna i miejscowości Olszewice.