Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Upamiętnienie 159. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Upamiętnienie 159. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego_1W przededniu 159. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Kałuszyn  uczcił bohaterstwo uczestników tego  zrywu  narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu Powiatu Mińskiego

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi systemu Witkac.pl

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje, że w 2022 r. zostanie wprowadzony elektroniczny generator WITKAC do: pisania ofert, prowadzenia procedury konkursów, małych grantów i sprawozdań.

Harmonogram szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie w 2022r.

XXX Finał WOŚP - Nie może nas tam zabraknąć!

30 finał WOŚP30 stycznia 2022r. po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to "Przejrzyj na oczy". Zbieramy pieniądze dla okulistyki dziecięcej - diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci stawiamy w tym roku na pierwszym planie.

czytaj więcej....

I N F O R M A C J A

Informuje się, w dniach od 17 stycznia do 24 stycznia 2022 roku Punkt konsultacyjno-informacyjny w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze obsługiwany jest telefonicznie.

 

Nr telefonu 692913877.

Ankieta skierowana do rolników

Zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do polskich rolników pt. „Badanie opinii rolników- zagadnienia melioracyjne”.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie

wscieklizna2022_1W związku z wykryciem kolejnych przypadków wścieklizny w 2021 r., na obszarze zagrożonym wścieklizną w województwie mazowieckim został wprowadzony obowiązek szczepień kotów przeciwko wściekliźnie,

II Kałuszyński Orszak Trzech Króli

II Kałuszyński Orszak Trzech Króli_13

Planowane wyłączenia prądu

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLA RACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

 

ulotka.pdf

Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki - koncert

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki_1

Dodatek osłonowy

dodatek osłonowyDodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Zmiany w terminie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kałuszyn

zmiana godzin_2022_04_05_1

Bardzo dobre zakończenie roku

Bardzo dobre zakończenie roku_3W dniu 31.12.2021r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Marii Bugno  podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł realizacji zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury w Kałuszynie” 

Dodatkowe informacje