Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

290 lat potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna

Obchody 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna zostały zainaugurowane 20 maja 2008 r uroczystą Sesją Rady Miejskiej. w Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczysta Sesja poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka oraz Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Kałuszyna. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano: wicedziekana księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
profesora Janusza Tazbira – wybitnego historyka, profesora Instytutu Historii PAN. Kolejne wyróżnienia i tytuł „Zasłużony dla gminy Kałuszyn” wręczono:
Teresie Kowalskiej – długoletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, współzałożycielce i opiekunce szkolnego zespołu pieśni i tańca „Kasianiecka”;
Zbigniewowi Miłkowskiemu –lekarzowi, długoletniemu kierownikowi Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.
Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i gratulacje.
XII Sesja Rady Miejskiej zakończyła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie mieszkańcy prezentowali również utwory o Kałuszynie autorstwa miejscowych twórców.

25 maja br był kolejnym dniem poświęconym jubileuszowi miasta. W tym dniu przedstawiciele sąsiednich samorządów, goście z powiatu mińskiego, honorowi obywatele Kałuszyna, zasłużeni dla gminy Kałuszyn, mieszkańcy Kałuszyna i okolic gościli na Zamku Królewskim w Warszawie – „... miejscu szczególnym... którego historia i atmosfera wieków mają nieocenione znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia...” – powiedział Burmistrz Kałuszyna witając przybyłych. Podczas uroczystości prof. Janusz Tazbir wygłosił wykład pt. „Kałuszyn w literaturze i sztuce”. Uczniowie kałuszyńskich szkół, pracujący w projekcie zamkowym „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” uatrakcyjnili wszystkim pobyt: Szkoła Podstawowa wystąpiła z repertuarem zespołu „Kasianiecka”, „Pawana” i grupą teatralną del arte, zaś młodzież Gimnazjum oprowadzała gości po Zamku Królewskim, pełniąc rolę przewodników.
W programie był również koncert Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna pod dyr. P. Adama Kwaśnika. Pobyt zakończył się degustacją smakołyków wyśmienitej kuchni regionalnej, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Garczynianki.

Nadanie sztandaru Oddz. Gm. Związku OSP RP w Kałuszynie

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w  Kałuszynie zrzesza osiem jednostek  OSP z  miejscowości  Gołębiówka, Falbogi, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda oraz  miasta  Kałuszyn.   Działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ma długoletnią tradycję. Najstarszą jednostką  jest powstała w 1902 roku OSP w Kałuszynie. Na terenie wiejskim Gminy powstanie ochotniczych straży pożarnych sięga  lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. W 1927 roku powstały jednostki  OSP w Nowych Groszkach  i w Sinołęce, w 1937 roku w Falbogach.

  Jednostki OSP są jednym z istotnych  elementów systemu ratownictwa w naszym kraju, prowadzą  działalność mającą na celu  zapobieganie  pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z innymi jednostkami i instytucjami, biorą udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze środowiskiem oraz podczas innych   zdarzeń i klęsk żywiołowych, świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych, informują ludność o istniejących zagrożeniach oraz sposobach zachowania podczas zagrożeń. Strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym gminy, czynnie uczestniczą w uroczystościach  kościelnych, patriotycznych oraz kulturalnych. 

            W dniu 28 maja 2006 roku na  Zjeździe  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Kałuszynie. Celem prowadzenia prac związanych z gromadzeniem funduszy na sztandar, wybraniem wykonawcy sztandaru, współuczestniczeniem w zorganizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru    powstał Komitet ds. Fundacji Sztandaru

W dniu 6 lutego 2007 roku do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego   został skierowany wniosek o nadanie sztandaru   Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straż y Pożarnych RP w Kałuszynie.

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanowieniem  z dnia 24 maja 2007 roku nadało sztandar Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie
jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.


  Uroczystość wręczenia sztandaru  odbyła się 15 czerwca 2008 roku w  połączeniu z I Mazowieckim Przeglądem Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową  na Placu Kilińskiego  o godz. 11.00, podczas której  nastąpiło poświęcenie sztandaru. Akt nadania Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP odczytał  -  dh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, zaś w  imieniu fundatorów sztandaru Akt ufundowania Sztandaru odczytała  Ewa Standziak. Panowie Stanisław Krasny  i Waldemar Mroczek w imieniu fundatorów   przekazali  sztandar, w celu dokonania aktu jego wręczenia. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński dokonał wręczenia   Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie dh.Ryszardowi Kaczmarczykowi, który po dokonaniu prezentacji pododdziałom przekazał sztandar  pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie stanowili:

-dh Marek Domański  -dowódca pocztu

- dh Adam Kaczmarczyk – chorąży sztandarowy

- dh Marcin Olszewski – asysta.

Dowódcą pododdziałów biorących udział w uroczystości był st. aspirant Piotr Olszewski.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiło wręczenie odznaczeń za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Drogi zaufania bezpiecznych 8

W dniu 06.09.2008r. na Pl. Kilińskiego w Kałuszynie odbył się happening "Drogi zaufania - bezpiecznych 8" gdzie można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić znajomość przepisów ruchu drogowego na elektronicznych symulatorach jazdy oraz przekonać się, co dzieje się ludzkim ciałem podczas zderzenia samochodu. Dużą popularnością cieszyły się też alkogogle – okulary, dzięki którym można przekonać się jak alkohol wpływa na sprawność kierowcy. Dodatkową atrakcją był tor gokartowy, na którym można było spróbować swoich sił
Dużą uwagę widzów skupił też namiot służb ratowniczych.. Dwukrotnie strażacy, policjanci i ratownicy medyczni wyjeżdżali do symulowanych wypadków. Wraki samochodowe usytuowano przy wjeździe do Kałuszyna przy ul. Warszawskiej. Funkcjonariusze drogówki zabezpieczali miejsce zdarzenia, strażacy rozcinali auta, a medycy ratowali życie wyciągniętych z nich ofiar. O tym, że to ćwiczenia, kierowcy dowiadywali się z bilbordów 100 metrów dalej. Wielu  myślało, że to prawdziwe zdarzenia. – Wszystko było tak realistyczne, że przy symulowanym wypadku zatrzymał się ksiądz z pytaniem,  czy trzeba udzielić komuś ostatniego namaszczenia, a także dwóch lekarzy oferujących swoja pomoc.
 Wszyscy goście happeningu otrzymali: mapę fotoradarów oraz mapę utrudnień na drogach krajowych. Najmłodszych organizatorzy akcji wyposażono w odblaskowe gadżety: kamizelki, opaski na  ręce, zaczepki do tornistrów.

zdjęcia...

Dożynki Parafialne

Tradycyjnie  w pierwszą niedzielę września Plac Kilińskiego w Kałuszynie był miejscem Święta Plonów organizowanego wspólnie przez    gminę Kałuszyn i Parafię Rzymsko-Katolicką.   Tegoroczne Święto zorganizowano pod nazwą „Kałuszyn na Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie”.  Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą dziękczynną odprawioną  przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz przywitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy  i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz, burmistrz, zaproszeni goście, starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, młodzież szkolna w strojach ludowych, orkiestra dęta im. Jana Pawła II barwnym korowodem przeszli na Plac Kilińskiego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Starostowie tegorocznych dożynek  p. Grażyna Olszewska i p. Jarosław Broniarek przekazali gospodarzowi Gminy Kałuszyn – Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu chleb dożynkowy. Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy. Ponadto w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o dokonaniach gminy oraz planach samorządu na najbliższe lata w zakresie zadań inwestycyjnych.

Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna Pan Marian Soszyński oraz proboszcz miejscowej Parafii ks. Władysław Szymański wspólnie ze starostami Panią Grażyną Olszewska i Panem Jarosławem Broniarkiem    udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy z miejscowości Chrościce, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Garczyn Mały, Kluki, Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice,  Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Każdy z nich był oryginalny i piękny. Wszystkie wieńce zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

Część artystyczną  rozpoczęła „Suita z chleba” – obrzęd żniwny w wykonaniu zespołu szkolnego „Kasianiecka”. Poza „Kasianiecką”  dorobek artystyczny gminy zaprezentowały:  zespół tańca historycznego „Pawana” oraz zespół „Fleciki” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, orkiestra dęta im. Jana Pawła II,  zespół tańca nowoczesnego „Eksplozja”,  grupa teatralna Koła Emerytów. Gościnnie wystąpił zespół ludowy  „Węgrowianie”z Węgrowa,  regionalny zespół ludowy „KARNIEWIACY” z Karniewa oraz zespół muzyczny „Master”.

Na tegorocznym święcie można było obejrzeć wystawę fotograficzną Kałuszyna i okolic, wystawę plastyczną, skorzystać z propozycji stoisk z potrawami regionalnymi, ekologicznymi, lub małej gastronomi. Atrakcją dla najmłodszych było wesołe  miasteczko. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Konkursie Potraw Regionalnych przygotowanym  pod kierunkiem  pracowników  Powiatowego  Zespołu Doradców z Mińska Mazowieckiego, wręczenie nagród w projekcie pn. „Tradycja naszą przyszłością, ekologia naszym zdrowiem”  przygotowanym i realizowanym przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” przy współpracy z Domem Kultury, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, osoby, którym bliski   są  Kałuszyn i Mazowsze mogły liczyć n nagrody w konkursie wiedzy o Kałuszynie i Mazowszu.

Ponadto zostały wręczone nagrody w   konkursie literackim „Okolica w literę ujęta” Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w ramach obchodów 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Kałuszynowi.  

Główną atrakcją wieczoru był koncert Ivana Komarenki oraz zabawa z zespołem Horus.

Burmistrz Kałuszyna składa gorące podziękowania  wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację uroczystości, a szczególnie: starostom dożynek, delegacjom wieńcowym, gospodyniom i kołom gospodyń  przygotowującym potrawy regionalne, dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury w Kałuszynie, dyrektorce i pracownikom Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, dyrektorom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie,  służbom medycznym, policji,  strażakom, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Podziękowania kierujemy również do instytucji wspierających: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Powiatowego Zespołu Doradców w Mińsku Mazowieckim.

Gorąco dziękujemy także sponsorom tegorocznych dożynek: „Dom i Ogród”- Dariusz i Iwona Sutkowscy, Halina i Andrzej Borucińscy, „ANGO”- Hanna i Andrzej Goźlińscy, „Maspol”- Antoni i Leszek Przesmyccy, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, „Karekol” - Bożena Szymańska, „Plexiform” -Jacek Zaliwski, „BE-MED”- Dariusz Filipek, ‘Hydros”- Czesława i Zdzisław Truszko, usługi elektryczne- Bożena i Kazimierz Brodzik, ‘Gambit”- Renata i Mirosław Wardach, Brbara i Waldemar Włodarczykowie, „Dak Oil” – Danuta i Krzysztof Chrościccy, wyroby z betonu – Krystyna i Tadeusz Nowakowscy. „DEXA” – Agnieszka i Marian Deska, sklep spożywczy – Ewa Chabiera i Elżbieta Tenderenda,  Edhan Supersam, Grażyna i Jerzy Gójscy - sklep mięsny, Paweł Zagórski.

69 rocznica walk wrześniowych pod Kałuszynem

12 września 2008 r. obchodziliśmy 69 rocznicę walk wrześniowych pod Kałuszynem. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na Placu Kilińskiego.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Kałuszyna oraz Związek Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie.
W uroczystości wzięli udział weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, poczty sztandarowe,  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Poseł na Sejm RP VI kadencji – p. Czesław Mroczek, Starosta Miński, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele służb i instytucji powiatowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23 bazy Lotniczej z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości i wręczeniu odznaczeń nastąpiło złożenie kwiatów przez kombatantów w Kościele pod Tablicą Pamięci żołnierzy 6 pułku 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego oraz  przez władze samorządowe  pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przy ul. Warszawskiej.  Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św. były okolicznościowe przemówienia, apel poległych oraz składanie kwiatów  pod pomnikiem poległych. Coroczne obchody walk wrześniowych stanowią żywą lekcję historii dla  lokalnej społeczności.

zdjęcia...

Grzegorz Polkowski - brązowy medalista Paraolimpiady 2008r.

Dnia 22.09.2008r. w Szkole Podstawowej w Kałuszynie ciepłymi brawami uczniowie wraz z władzami miasta powitali Grzegorza Polkowskiego - brązowego medalistę tegorocznej paraolimpiady w Pekinie. Podczas uroczystości Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński i Przewodniczący Rady Janusz Pełka wręczyli sportowcowi nagrodę pieniężną a także list gratulacyjny za wybitne osiągnięcia sportowe. W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania na temat sukcesów jakie osiąga Pan Grzegorz a także jego pasji którą jest pływanie.


Pan Grzegorz Polkowski jest niepełnosprawnym sportowcem uprawiającym dyscyplinę sportową - pływanie od 1997 roku. Dzięki talentowi, olbrzymiej sile woli i determinacji uzyskał duże sukcesy w sporcie dla niepełnosprawnych. Już w szkole podstawowej i średniej występował w barwach UKS Laski odnosząc znaczące wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych. Pierwsze 3 brązowe medale zdobył w roku 1997 – na Spartakiadzie Młodzieży. Kolejne sukcesy w karierze sportowej od 1998 roku to 6 złotych medali, 3 srebrne i 1 brązowy zdobyte na Mistrzostwach Świata, Europy, Paraolimpiadzie i Pucharze Polski. Jest wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski w pływaniu na 100 m stylem grzbietowym i na 50, 100, 400 m stylem dowolnym.  Srebrny medalista paraolimpijski z Aten w pływaniu stylem dowolnym na 50 m, brązowy medalista paraolimpijski z Pekinu, w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym (kategoria S11)  udowodnił, że niepełnosprawność nie stanowi zasadniczej przeszkody w osiąganiu celów i samorealizacji. Swoją postawą oraz dzięki osiąganym wynikom sportowym promuje naszą gminę w kraju i za granicą oraz przyczynia się do popularyzacji sportu stając się wzorcem dla młodzieży .

zdjęcia...

Złote Gody 2008

W dniu 26 listopada 2008 r., w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
14 par małżeńskich zamieszkałych w tutejszej gminie zostało uhonorowanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tej wyjątkowej okazji.
              Wręczenia medali dokonał Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Januszem Pełką.

   Tegoroczni  Złoci Jubilaci, to:

1 Janina i Witold Abramowscy z Witów,
2 Irena i Jan Bartniccy z Garczyna Małego,
3 Krystyna i Bogusław Bujańscy z Patoku,
4 Zofia i Marian Choszczowie z Sinołęki,
5 Władysława i Mieczysław Czarneccy z Przytoki,
6 Marianna i Czesław Gadajowie z Bud Przytockich,
7 Jadwiga i Mieczysław Gójscy z Kałuszyna,
8 Sabina i Roman Grzywalscy z Olszewic,
9 Zofia i Stanisław Kaczorkowie z Sinołęki,
10 Wanda i Czesław Millerowie z Garczyna Małego,
11 Stanisława i Mieczysław Murawscy z Patoku,
12 Jadwiga i Edward Sienkowscy z Przytoki,
13 Krystyna i Mieczysław Zalewscy z Piotrowiny,
14 Jadwiga i Stefan Zagańczykowie z Nowych Groszk.

Na uroczystość licznie przybyła rodzina Jubilatów.
Po wręczeniu medali, kwiatów oraz po gratulacjach był tort, symboliczna lampka szampana, a także odśpiewano 100-lat Jubilatom.
Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu: uczniów Gimnazjum i zespołu „Kasianiecka”. Ponadto Państwo Danuta i Seweryn Olszewscy recytowali utwory autorstwa Pana Seweryna.
Jubileusz został przygotowany we współpracy Pani Jolanty Tenderenda – Kierownika USC z pracownikami Biblioteki oraz Domu Kultury w Kałuszynie.

zdjęcia...

Obchody 218 rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Tegoroczne obchody  Święta  Konstytucji  3 Maja w Kałuszynie rozpoczęła  Msza Święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny celebrowana przez ks. proboszcza  Władysława Szymańskiego.    We wspólnej modlitwie uczestniczyły:  delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Kombatantów Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gm. w Kałuszynie, Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie, Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, Polskiego Stronnictwa Ludowego  Koła Miejsko-Gm. w Kałuszynie,  Burmistrz Marian Soszyński, radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Januszem Kazimierzem Pełką, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, młodzież szkolna, strażacy, sołtysi,   mieszkańcy miasta i gminy. W tegorocznych obchodach uczestniczyli  goście z Ukrainy – dyrektor i z-ca dyrektora   szkoły Nr 1 z Łucka, współpracującej z tutejszym Gimnazjum. Po Mszy Św.  wszyscy uczestnicy  uroczystości w asyście  Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II przemaszerowali pod pomnik Bojownikom o Niepodległość, gdzie  złożyli  kwiaty, a  następnie do Domu Kultury. W tej części obchodów Święta  3 Maja Pan Burmistrz Marian Soszyński wygłosił okolicznościowe przemówienie, odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu „Zespołu Polskiego” pod kierownictwem Pani Marii Pomianowskiej, młodzież Gimnazjum wystawiła sztukę ‘Pan Tadeusz – zaręczyny Tadeusza i Zosi”.   Uroczystość zakończyła się polonezem w wykonaniu uczniów Gimnazjum.

Uroczyste otwarcie boiska ORLIK w Kałuszynie

W dniu 15 maja 2009 r. o godz. 11.00 przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Kałuszynie  odbyło się uroczyste otwarcie  kompleksu boisk sportowych, powstałych   w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”. Kompleks jest jednym z 30 realizowanych na terenie województwa mazowieckiego/ złożonych zostało ponad 200 wniosków/ oraz jedynym w powiecie mińskim w ramach ubiegłorocznego rządowego programu.  Składa się z oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjnego  boiska tartanowego do siatkówki, koszykówki lub tenisa oraz budynku zaplecza z sanitariatami i szatniami. Wartość zadania to kwota  1.678 tys. zł,  w  tym  dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego i budżetu państwa wyniosło 666 tys. zł. Przy kompleksie sportowym od strony ul. Ogrodowej zostały wykonane parkingi na 16 miejsc postojowych. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski, Posłowie Ziemi Mińskiej – p. Teresa Wargocka i p. Czesław Mroczek, Dyrektor Departamentu Edukacji  Publicznej i Sportu Samorządowego Województwa Mazowieckiego – p. Mirosław Krusiewicz oraz Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz miejscowej Parafii  ks. Władysław Szymański. Ponadto w  uroczystości wzięli udział wójtowie: gminy Jakubów – p. Stanisław Piotrowski, gminy Cegłów – p. Krzysztof Miklaszewski, gminy Siennica – p. Grzegorz Zieliński,  sekretarz Powiatu Mińskiego – P. Danuta Strejczyk, radny Rady Powiatu Mińskiego – Andrzej Goźliński, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, dyrektorzy miejscowych szkół wraz z nauczycielami i uczniami, opiekunowie i trenerzy klubów sportowych działających na terenie Gminy, sympatycy sportu, mieszkańcy. Po oficjalnym otwarciu, przemówieniach okolicznościowych  goście przekazali na ręce p. Burmistrza  sprzęt sportowy w postaci piłek do   piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, rakietek do badmintona, następnie   zwiedzali obiekty kompleksu. Drużyny piłkarskie Orlików  Victorii Kałuszyn i zaprzyjaźnionych klubów sportowych DELTA Warszawy i MIEDZANKA  z Miedznej przygotowywały się do rozegrania meczu towarzyskiego na nowym boisku. Kałuszyn okazał się bardzo gościnny  i gra zakończyła się zwycięstwem połączonych sił DELTY i MIEDZANKI  3:0. Medale zwycięskiej drużynie wręczył Pan Wojewoda. Powstały kompleks boisk umożliwi mieszkańcom miasta i gminy  uprawianie sportu w bezpiecznych warunkach , na nowoczesnych obiektach,  już tętni życiem do późnych godzin wieczornych, a szczególnie cieszy dzieci i młodzież.

zdjęcia...

1 września 2009r. - otwarcie Szkoły podstawowej w Kałuszynie

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2009/2010 młodzież Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpocznie naukę w  nowym skrzydle szkoły.  Uroczyste otwarcie obiektu  odbyło się  1 września br.  W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, rodzice, Poseł na Sejm RP- p. Krzysztof  Wawrzyniec Borkowski, starosta miński – p. Antoni Jan Tarczyński, wizytator – p. Elżbieta J. Makieła, proboszcz  miejscowej Parafii ks. kanonik Władysław Szymański, radny rady powiatu Mińskiego – p. Andrzej Goźliński, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie wraz z Przewodniczącym p. Januszem Pełką, Burmistrz Kałuszyna – p. Marian Soszyński, z-ca Burmistrza p. Zofia Wołkiewicz, nauczyciele i pracownicy szkoły, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciel wykonawcy – p. Marcin Skrzydlewski, inspektor nadzoru budowlanego – p. Andrzej Rogala.  Przybyłych powitał gospodarz uroczystości p. Marek Pachnik – dyrektor Szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosili:   burmistrz , starosta, poseł na Sejm, ksiądz proboszcz, zaś pani wizytator odczytała list gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Kolejnym punktem przebiegu uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi   oraz poświęcenie obiektu przez ks. kanonika Wł. Szymańskiego.
W   dobudowanej części budynku znajduje się   wejście główne do szkoły, podjazd dla niepełnosprawnych, dyżurka, szatnia  dla uczniów,   trzy pokoje biurowe oraz dwa sanitariaty ,  pięć sal dydaktycznych /w tym cztery z zapleczem/, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest z dotychczasowym budynkiem, powierzchnia użytkowa  nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową szkoły zostało wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie terenu, zakupione nowe wyposażenie pomieszczeń /pomoce dydaktyczne i meble/, zainstalowany jest monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Inwestycja została zrealizowana w 1 rok i  4 m-ce. Umowa z wykonawcą na realizację zadania  została podpisana w dniu  28 marca 2008 r., prace rozpoczęte 10 kwietnia 2008 r.  zaś  19 sierpnia 2009 r. odbył się odbiór końcowy robót. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo AKPOL z Mińska Mazowieckiego, wartość zadania obejmująca  roboty budowlano – montażowe,  oświetlenie i ogrodzenia terenu to kwota 2.275 tys. zł. Na doposażenie obiektu zostało zaplanowane w budżecie  gminy  100 tys. zł, monitoring wizyjny  -53 tys. zł.

zdjęcia...

Obchody 70-tej rocznicy walk pod Kałuszynem

Tegoroczne obchody 70-tej rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem miały szczególny charakter.  Uroczystość rozpoczęła się    na Placu Kilińskiego hymnem państwowym. Przybyłych gości powitał Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna, zaś poczty sztandarowe Pan Eugeniusz Kulesza - prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko -Gminnego w Kałuszynie.
 W uroczystości wzięli udział weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, poczty sztandarowe, posłowie na Sejm RP p. Teresa Wargocka i p. Czesław Mroczek, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego,   Starosta Miński, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele służb i instytucji powiatowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23 bazy Lotniczej z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Należny szacunek i cześć został oddany weteranom  6 Pułku Piechoty  Legionów Józefa Piłsudskiego  przybyłym na uroczystość. Młodzież miejscowego Gimnazjum,noszącącego imię 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego wręczyła  kwiaty żołnierzom - weteranom walk. Podczas uroczystości zostało odczytane przesłanie  Ryszarda Kaczorowskiego byłego prezydenta RP  rezydującego  w Londynie, wygłoszone przez  specjalnego delegata Pana Ignacego Wieczorka. Został również odczytany list  Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana   Adama Struzika, wystosowany na tę szczególną uroczystość.   Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości, odczytaniu listów, wręczeniu odznaczeń i dyplomów za wkład pracy na rzecz ochrony miejsc pamięci  nastąpiło złożenie kwiatów przez kombatantów w Kościele pod Tablicą Pamięci żołnierzy 6 pułku 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego oraz  przez władze samorządowe  pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przy ul. Warszawskiej.  Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św. były okolicznościowe przemówienia, apel poległych oraz składanie kwiatów  pod pomnikiem poległych.  Jednym z punktów programu uroczystości było otwarcie  Izby Pamięci  przy Gimnazjum im. 6 P.P.Leg. J.Piłsudskiego.   13 września - to drugi dzień uroczystości.  W miejscowym Domu Kultury odbył się program artystyczny o charakterze patriotycznym. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Marii Bartosiak  - dyr. Gimnazjum, udział wzięli uczniowie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Koło Miejsko-Gminne Związku Emerytów.

zdjęcia...

XX-lecie samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny ma w Polsce długą tradycję, jego rozwój rozpoczął się zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., ale jego działalność została jednolicie uregulowana w 1933 r. Po II wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował, przez pewien czas, w postaci rad gminnych i zarządów gminy, oraz rad i zarządów miejskich i powiatowych, zlikwidowany został jednak 1950 r., tworząc jednolitą strukturę rad narodowych, które nie były już organami samorządu, ale terenowymi organami władzy państwowej.
Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.  Powołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorząd terytorialny był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym.  Ustawa  przywróciła ideę samorządu terytorialnego. co polega na tym, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, posiadającą osobowość prawną i wypełniającą zadania administracyjne. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego  uważa się 27 maja 1990 r.  
W roku bieżącym obchodzimy XX lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego. W ramach obchodów jubileuszowych w Naszej Gminie odbyły się uroczystości  w dniu 11 czerwca 2010 r.  na uroczystość w miejscowym Domu Kultury zaproszeni zostali radni  Rady Miejskiej  oraz włodarze wszystkich kadencji,  posłowie na Sejm RP i przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych osoby i podmioty wspierające działalność samorządu.
Zaproszonych gości powitali: Burmistrz - p. Marian Soszyński wraz z Przewodniczącym Rady - p. Januszem Pełką.
Okolicznościowe przemówienie  podsumowujące dokonania 20-lecia samorządu Gminy Kałuszyn wygłosił Burmistrz – Pan Marian Soszyński.  W swoim wystąpieniu pan Burmistrz  zwrócił uwagę na dokonania gospodarcze,  zmierzające do rozwoju gminy oraz poprawy warunków  zamieszkania i pracy. W okresie tym niemal w 100 %  zwodociągowano gminę, obecna długość sieci wodociągowej  wynosi 92,08 km i ponad 1600 przyłączy. Następną inwestycją z zakresu  infrastruktury sanitarnej była budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Kałuszynie. Starania  o budowę  oczyszczalni rozpoczęto już w I kadencji , a jej ukończenie i oddanie do użytku  miało miejsce w 2000 r, w ubiegłym roku uruchomiono drugi reaktor i zautomatyzowano  punkt przyjęcia ścieków dowożonych. Dla miejscowości wiejskich  został opracowany program budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, którego realizację rozpoczęło wykonanie   kanalizacji we wsiach Patok i Olszewice w 2008 r.  W minionym okresie  na   wielu drogach  gminnych i  ulicach  w mieście   wykonano nawierzchnię asfaltową i chodniki, prowadzona była współpraca ze starostwem powiatowym  w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Minione lata to praca na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej – remont budynku Domu Kultury, rozbudowa Biblioteki Publicznej, na rzecz poprawy warunków nauki
i wychowania przedszkolnego – remonty wewnętrzne i zewnętrzne budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Kałuszynie, to rozbudowa  budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, wyposażenie sal  lekcyjnych, zagospodarowanie terenu , budowa parkingu przyszkolnego, to budowa infrastruktury  sportowej: przy Domu Kultury – wykonanie boiska do siatkówki i piłki ręcznej, na terenie przyszkolnym- budowa boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK i  kortu tenisowego  oraz  na boisku przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie - wykonanie   nawierzchni z trawy naturalnej na boisku  do piłki nożnej, ogrodzenie, oświetlenie, wykonanie drogi dojazdowej, oraz zaplecza sanitarnego. Na przestrzeni tych 20 lat, by budować i zbudować  należało umiejętnie  wykorzystywać  istniejące możliwości finansowe  dla gmin, zwłaszcza  po przystąpieniu Polski  do UE.
Z tej wyjątkowej okazji posłowie, starosta, ks. proboszcz, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe oraz osoby i podmioty wspierające  zostały uhonorowane wyróżnieniem „Aktywni dla Kałuszyna” oraz otrzymały podziękowanie  za wkład pracy na rzecz rozwoju samorządu.
 Zaproszeni goście    gratulowali  samorządowi gminy    pozytywnych przemian, osiągnięć, życząc jednocześnie  dalszej aktywności na rzecz rozwoju gminy.
Uroczystość uświetnił program artystyczny „Melodie południowych winnic” przygotowany przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej.

zdjęcia...

II Mazowiecki Przegląd MłodzieżowychOrkiestr Dętych

W niedzielę 13 czerwca 2010roku w Kałuszynie odbył się  Ii Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W Przeglądzie wzięło udział 6 orkiestr działających przy OSP w Dobrem, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Pilawie i Kałuszynie oraz Kolejowa Orkiestra z Siedlec.
Przegląd rozpoczął się uroczysta mszą w kościele parafialnym z oprawą muzyczną wszystkich orkiestr, po czym uczestnicy przeglądu przeszli paradnie ulicami miasta na teren OSP, gdzie odbyła się główna część przeglądu.  W sumie orkiestry zagrały prawie 40 utworów.
Przegląd prowadziła Joanna Zaniewicz z Ryszardem Nowaczewskim, zabawiając zebranych anegdotami z dziedziny  muzyki i historii sztuki.
Po ponad czterech godzinach prezentacji repertuarów wszystkie orkiestry połączyły swe siły w orkiestrze symfonicznej pod batutą  miejscowego kapelmistrza  Kamila Demianiuka – muzyka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Nie było zwycięzców ani pokonanych  bo organizatorzy postanowili uhonorować wszystkie orkiestry, fundując jednakowe nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy.
Organizatorami Przeglądu byli Burmistrz Kałuszyna, Parafia Rzymsko Katolicka w Kałuszynie oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie

Dożynki 2011

4 września 2011 w Kałuszynie obchodzono tradycyjne dożynki oraz oficjalne oddanie do użytku przebudowanego Placu Kilińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której dziękowano za tegoroczne zbiory i ukończoną przebudowę parku miejskiego.

           W uroczystości uczestniczyli wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP p. Czesław Mroczek, posłowie na Sejm RP  p. Teresa Wargocka i p. Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego p.  Ewa Orzełowska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p. Tomasz Skrzyczyński, Starosta Miński p. Antoni Tarczyński, Komendant Powiatowy Policji p. Robert Kokoszka i wielu innych gości.
Po nabożeństwie i procesji dożynkowy korowód przemaszerował na Plac Kilińskiego, gdzie starostowie dożynek p. Marianna Śledziewska z Olszewic i p. Wiesław Szymański z Witów przekazali tradycyjny bochen chleba burmistrzowi Kałuszyna p. Marianowi Soszyńskiemu oraz proboszczowi Tutejszej parafii - księdzu Władysławowi Szamańskiemu.
 Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy.  
Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna   oraz proboszcz miejscowej Parafii   wspólnie ze starostami dożynek   udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż.
           Podczas uroczystości pan  Burmistrz Marian Soszyński zaprosił wszystkich honorowych gości dożynek do przecięcia wstęgi symbolizującej oddanie Placu Kilińskiego do użytku.
           Następnym punktem dożynek były występy artystyczne w wykonaniu miejscowych zespołów: Kałuszyńskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów „Złota jesień” , zespół „Razem”. Ludowe tańce zaprezentował młodzieżowy zespół taneczny „Kasianiecka”. Nie zabrakło także występu Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. Podczas obchodów święta plonów wyróżniono 13 wieńców dożynkowych. wykonanych przez rolników z Wąsów, Ryczołka, Mroczk, Milewa, Nowych Groszków, Starych Groszków, Olszewic, Falbogów, Gołebiówki, Chrościc, Kluków, Witów oraz członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tegoroczne dożynki zakończyła zabawa przy zespołach „Eksplozja”, Akord – G”, zespół WEEKEND, HORUS. Atrakcją tegorocznych dożynek był występ zespołu GANG MARCLA.

zdjęcia...

Obchody 12 września 2011

12 września 2011 w Kałuszynie uroczyście obchodzono 72 rocznicę walk wrześniowych w 1939 r. pod Kałuszynem.

    Organizatorem uroczystości był Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie na czele z Prezesem p. Eugeniuszem Kuleszą, którzy powitali poczty sztandarowe i przybyłych gości.
    W uroczystościach wzięli udział weterani walk września 1939 r. ich rodziny, kombatanci z czasów wojny i okupacji, wiceminister obrony narodowej, poseł na Sejm RP
p. Czesław Mroczek, poseł na Sejm RP p. Teresa Wargocka, Starosta Minski p. Antoni Jan Tarczyński, przedstawiciele wojska, służb powiatowych, samorządu gminy Kałuszyn, młodzież szkolna, przedstawiciele zakładów pracy oraz mieszkańcy Kałuszyn i okolic.
    Uroczystości rozpoczęto zbiórką uczestników na nowo oddanym do użytku Placu Kilińskiego. Na wstępie uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu i złożono kwiaty w Miejscach Pamięci.
    Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny gdzie odbyła się Msza Św. Polowa. Został odczytany apel poległych i zostały złożone kwiaty i wieńce na grobach poległych.
    Podczas uroczystości zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje