Na początku lipca dzięki grantowi PSE przyznanemu w ramach III edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij swoje otoczenie” wykonane zostanie nagłośnienie na plaży na potrzeby działań ratowniczych nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie.

Służby ratunkowe będą mogły korzystać z trzech głośników i wzmacniacza, co ułatwi im np. ostrzeganie kąpiących się przed niebezpieczeństwem. Projekt realizuje Urząd Miasta i jest on odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn oraz sąsiednich gmin.

Udzielone przez PSE wsparcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko na plaży, ale także na terenie całego obiektu Zalew Karczunek dzięki możliwości wydawania komunikatów organizacyjno-porządkowych. Nagłośnienie będzie wsparciem dla ratowników np. w przypadku zagubienia się dziecka czy nieodpowiedniego zachowania kąpiących w wodzie.

PSE po raz kolejny zaangażowały się we współpracę z Urzędem Miasta w Kałuszynie w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.