zdjecie

W dniu 10 listopada br. w Latowiczu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej straży pożarnej w Falbogach” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z ramienia Gminy Kałuszyn umowę podpisał Arkadiusz Czyżewski- Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego z ramienia Funduszu Wojewódzkiego podpisała pani Kamila Mokrzycka- Zastępca Prezesa Funduszu.

Gmina Kałuszyn otrzymała dotacje w kwocie 23 265 zł, całkowity koszt zadania wynosi 33 088 zł.

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sinołęce również otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na  zadanie pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Ochotniczej straży pożarnej w Sinołęce”. Ochotnicza Straż Pożarna w Sinołęce otrzymała dotację w wysokości 23 265 zł.