zdjęcie

W dniu 29 maja 2023r. w Mińsku Mazowieckim Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w ramach  programów:

  1. „ Zadania z zakresu edukacji ekologicznej’ na zadanie pn. „ Ścieżka Edukacyjna w Gminie Kałuszyn” w wysokości  90 000,00 zł ,
  2. „Ekologiczny piknik rodzinny” na zadanie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny w Kałuszynie” w wysokości 30 000,00 zł,
  3. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbestna zadanie pn. „Zdjęcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” w wysokości 35 000 zł,
  4. „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” na zadanie pn. „Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kałuszyn” w wysokości 141 930,00 zł.

Gmina Kałuszyn w ramach podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  otrzymała dotację o łącznej wartości 296 930,00 zł.