zdkęcie

W dniu 29 maja 2023r.  w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”,

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2023”,  „Mazowieckie strażnice OSP-2023”, „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”  oraz na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację o łącznej wartości 4 375 125 zł.

Z ramienia Gminy Kałuszyn umowy podpisał Arkadiusz Czyżewski- Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego  z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisywały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani  Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Kałuszyn pomoc finansową w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł na realizacje zadania pn. „ Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie asfaltową wraz z budowa infrastruktury” oraz dotację na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi zapewniającej  dojazd do gruntów rolnych wsi Nowe Groszki, gm. Kałuszyn” w wysokości 300 000,00 zł.

Gmina Kałuszyn otrzymała 32 640,00 zł na realizację następujących zadań  w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023” :

„Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska”

„Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Marianka.”

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szymony na energooszczędne”

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne”.

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania  w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2023”, zadanie ma polegać  na remoncie strażnicy OSP Kałuszyn oraz w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” dofinansowanie w wysokości 2 485,00 zł.