zdjęcie

W dniu 26 września 2023r. w Węgrowie Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Panią Kamilę Mokrzycką na dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport  oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

Na kwotę 82 528,74 zł co stanowi do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 117 898,20 zł, wkład własny gminy 35 369,46 zł.