logo_dofinansowanie_15_12_2021_1Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki przekazywane są do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
  • 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
  • 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
  • 340 mln zł skierowanych do gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Gmina Kałuszyn w roku 2020 w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała  500 000,00 PLN. Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostało zadanie pn: Remont ulicy Polnej i Pocztowej. W ramach zadania:  

- na całej długości ul. Pocztowej (od km 0+008 do km 0+313) ułożona została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa wierzchnia asfaltowa nadająca spadki podłużne i poprzeczne zapewniające swobodny spływ wód w stronę ul. Ogrodowej ,

- na całej długości ul. Polnej (od km 0+000 do km 0+462) ułożona została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa wierzchnia asfaltowa nadająca spadki podłużne i poprzeczne zapewniające swobodny spływ wód, montaż kratek ściekowych połączonych przykanalikiem z istniejącym na działce gminnej szczelnym zbiornikiem bezodpływowym.

Dofinansowanie: 450 161,00 zł

Całkowita wartość zadania: 450 161,00 zł