W dniu 3 czerwca 2022r.  na rynku w Jeruzalu miało miejsce uroczyste podpisanie umów na wsparcie  zadań   w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

„Mazowsze dla sołectw 2022” oraz Mazowieckiego  Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu 2022” i „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z budżetu Województwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn otrzymała dotację o łącznej wysokości 210 023,00 zł.

Z ramienia Gminy Kałuszyn umowę podpisał Arkadiusz Czyżewski- Burmistrz Kałuszyna przy kontrasygnacie Marii Bugno- Skarbnika Miejskiego  z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisywały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani  Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Gmina Kałuszyn otrzymała 50 000,00 zł na realizację następujących zadań  w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” :

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na energooszczędne”

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na energooszczędne”

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Stare Groszki na energooszczędne”

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na energooszczędne”

„Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka”

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał także Gminie Kałuszyn pomoc finansową dla  projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu w programie „Mazowsze dla klimatu 2022” w wysokości 98 523,00 zł polegającego na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne w południowej części Kałuszyna przewidywany całkowity koszt 197 046,00 zł  oraz „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w wysokości  61 500,00 zł planowanie zadanie polać ma na  opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje dwóch kotłowni w Kałuszynie przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej obejmującej wymianę kotłów węglowych na gazowe i podłączenie budynków kotłowni do sieci gazowej całkowity koszt zadania 123 000,00 zł.

  • Podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu 2022” i „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” _1
  • Downloads: 0
  • Podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu 2022” i „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” _2
  • Downloads: 0
  • Podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu 2022” i „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” _3
  • Downloads: 0
  • Podpisanie umów na wsparcie zadań w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu 2022” i „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” _4
  • Downloads: 0