logo

Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamontowanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Klimatyzacja została zakupiona z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Klimatyzacja poprawi komfort termiczny w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na co dzień oraz podczas różnych spotkań kulturalnych.  Dziękujemy!

Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl.

#wzmocnijswojeotoczenie #PSE #rozwójwspólnejprzestrzenipublicznej

klimatyzacja

klimatyzacja