BURMISTRZ ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2023 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2023 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

treść ogłoszenia.pdf