BURMISTRZ  KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 2/2023 dla podmiotów uprawnionych  do realizacji w 2023 roku zadania publicznego  na terenie Gminy Kałuszyn  pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka  uzależnień  i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

treść ogłoszenia.pdf