Kałuszyn uczcił bohaterstwo uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez biskupa Diecezji Warszawsko Praskiej Romualda Kamińskiego z udziałem pocztów sztandarowych Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego delegacji uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z dyrektorem Panem Markiem Pachnikiem, opiekunami dzieci oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami. Po zakończeniu mszy świętej delegacje złożyły symboliczne kwiaty  przy Krzyżu upamiętniającym  powstańcze walki z lat 1863-1865   przy ul. Chopina w Kałuszynie.

 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_1 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_2 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_3 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_4 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_5 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_6 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_7 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_8 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_9 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_10 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_11 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_12 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_13 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_14 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_15 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_16 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_17 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_18 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_19 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_20 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_21 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_22 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_23 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_24 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_25 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_26 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_27 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_28 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_29 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_30 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_31 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_32 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_33 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_34 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_35 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_36 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_37 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_38 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_39 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_40 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_41 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_42 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_43 New
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_44 New
 • Downloads: 0