Kałuszyn uczcił bohaterstwo uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez biskupa Diecezji Warszawsko Praskiej Romualda Kamińskiego z udziałem pocztów sztandarowych Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego delegacji uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z dyrektorem Panem Markiem Pachnikiem, opiekunami dzieci oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami. Po zakończeniu mszy świętej delegacje złożyły symboliczne kwiaty  przy Krzyżu upamiętniającym  powstańcze walki z lat 1863-1865   przy ul. Chopina w Kałuszynie.

 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_1
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_2
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_3
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_4
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_5
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_6
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_7
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_8
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_9
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_10
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_11
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_12
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_13
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_14
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_15
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_16
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_17
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_18
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_19
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_20
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_21
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_22
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_23
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_24
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_25
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_26
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_27
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_28
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_29
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_30
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_31
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_32
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_33
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_34
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_35
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_36
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_37
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_38
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_39
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_40
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_41
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_42
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_43
 • Downloads: 0
 • 160 rocznica Powstania Styczniowego_44
 • Downloads: 0