siłownia

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrożanki w Wąsach jest jednym z laureatów kolejnej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Dzięki przyznanemu przez @Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. zł, w Wąsach powstała siłownia plenerowa. Miejsce spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń dla mieszkańców Wąsów i okolic w każdym wieku.

"Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których @Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.