zdjęcie

     17 listopada br. w Klubie „SENIOR +”  w Kałuszynie odbyłosię spotkanie  z okazji  Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie  Pani Ewa Gniado    powitała przybyłych Seniorów oraz zaproszonych gości  na czele z Burmistrzem Kałuszyna Panem Arkadiuszem  Czyżewskim. W spotkaniu wzięli udział Radni Rady Miejskiej: Panie Elżbieta Gójska, Danuta Kiełbasa, Elżbieta Stryczyńska, Alina Włodarczyk-Kurpiewska,  Pan Sławomir Strupiechowski, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych: Pani  Dorota Pisarczyk – Kierownik SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Kałuszynie, Pan Marek Pachnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pan Robert Wójciak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, ks. prefekt Robert Noiszewski, Pani Henryka Sęktas – Zastępca Burmistrza, Pani Maria Bugno – Skarbnik Miejski.     Pan Burmistrz w imieniu własnym i samorządu Gminy Kałuszyn złożył  wszystkim Seniorom naszej gminy  życzenia, zdrowia, pogody ducha, wszelkiej  pomyślności  oraz dużo  serdeczności ze strony  bliskich i otoczenia. 

Podziękował   za udział w inicjatywach i aktywnościach organizowanych w gminie Kałuszyn, co świadczy o tym, że w Jesieni życia można wciąż czerpać  radość i siłę,  wciąż być młodym duchem.

    Uroczystość uświetnił występ Zespołu Międzypokoleniowego „Razem”. Zespół pod kierunkiem Pani Teresy Kowalskiej zaprezentował fragment obrzędowego widowiska  weselnego  z regionu Mazowsza  pn. „Od swatania do oczepiania”.  

     Spotkanie  było także okazją  do wręczenia pamiątkowych  dyplomów Seniorom najbardziej aktywnym,  w szczególności w działalności  w Klubie SENIOR+.  Nad całością     tego  wydarzenia  pieczę sprawowała pani Anna Gójska – Kierownik Klubu SENIOR+.    Życzymy Drogim Seniorom długich lat życia w dobrym zdrowiu, wypełnionych radością, życzliwością i miłością najbliższych.

 • Dzień Seniora 2023_1
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_2
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_3
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_4
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_5
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_6
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_7
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_8
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_9
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_10
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_1
 • Downloads: 0
 • Dzień Seniora 2023_2
 • Downloads: 0