12  września br obchodziliśmy uroczyście  83. Rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski oraz  Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński.

   W uroczystości wzięły udział   rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, kombatantów z czasów wojny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół, parlamentarzyści: Senator RP – Pani Maria Koc oraz Posłowie  na Sejm RP  Pani Teresa Wargocka, Pan Czesław Mroczek i Pan Daniel Milewski, przedstawiciele samorządu    Województwa Mazowieckiego, Powiatu Mińskiego oraz gmin, wojska, instytucji i służb z powiatu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn   oraz sąsiednich gmin.  Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik    wystosował  list  okolicznościowy do organizatorów   z podziękowaniem za zaproszenie    oraz   życzeniami  dla   uczestników tej    patriotycznej uroczystości.

 W uroczystości wzięły  udział delegacje jednostek wojskowych: 2. Brygada  Zmechanizowana Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu na czele z Panem płk Robertem Karczewskim,   23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku  Mazowieckim z Panem płk  Markiem Kalinowskim, Zastępcą Dowódcy Garnizonu Mińsk,   Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim z Panem    ppłk Radosławem Lasotą,   Oddziału   Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w  Mińsku Mazowieckim z Zastępcą Komendanta Panem  ppłk Arkadiuszem Wojtaczkiem,  Pan  mjr Hubert Kopacz - Dowódca Drugiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim, Szefowie Wojskowego Centrum Rekrutacji: Pan ppłk Krzysztof Szydłowski z Mińska  Maz. oraz Pan ppłk Mariusz Misiura z Siedlec, st. chorąży sztab. Pan Dariusz Głażewski Zastępca Komendanta Szkoły  Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, delegacji Siedleckiego  53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przewodniczył Pan  mjr Paweł Kraczkowski. 

W tegorocznych obchodach uczestniczyli  Komendanci   Komisariatów  Policji w Mrozach asp. Szt. Paweł Król i Stanisławowie podinsp.  Robert Momot oraz Kierownik Posterunku w Kałuszynie  asp. Szt. Piotr Gaładyk,  Pan Dariusz Miszczyk  - Komendant Straży Leśnej,  Pan Stanisław Mejszutowicz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Mińsku Mazowieckim, członkowie zarządu Powiatu Mińskiego  Panowie Marek Pachnik i Henryk Księżopolski, delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu z Dyrektorem Panem Mariuszem Prekuratem, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy.  

Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego im. Ppłk pilota Jana Zumbacha w Mińsku Mazowieckim pod dowództwem ppor. Patryka Dudka oraz Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod dowództwem i pod batutą starszego chorążego sztabowego Przemysława Hryncewicza. 

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie, moderatorem była Pani Maria Bartosiak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Poczty sztandarowe i przybyłych gości powitał Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski.  

Okolicznościowy referat odczytała  uczennica kl VIII Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Zuzanna Tylutki, szkolny zespół muzyczny „Fleciki”  zaśpiewał pieśń patriotyczną „Myślimy o Polsce”.     

Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów w miejscach pamięci: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego wraz z Zastępcą Burmistrza Panią Henryką Sęktas oraz księżmi: Dariuszem Szczepaniukiem, Jerzym Skłuckim i Robertem Noiszewskim, przy tablicy Pamięci bohaterów poległych we wrześniu 1939 r. ufundowanej przez mieszkańców przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja radnych Rady Miejskiej w składzie:Przewodniczący Rady Pan Bogusław Michalczyk, Panie Anna Jackiewicz i Elżbieta Stryczyńska, przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła kwiaty złożył Pan płk Robert Karczewski z młodzieżą szkolną, przy Dębach katyńskich i przy pomniku Ułana kwiaty złożyły dzieci i młodzież szkolna.

Następnie uczestnicy uroczystości w asyście Kompanii Honorowej WP i Orkiestry Wojskowej przeszli na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona Msza Święta Polowa przez ks. prałata Dariusza Szczepaniuka. Po Mszy Św, przemówieniach i odczytaniu listu okolicznościowego od Marszałka Województwa przez Pana Kamila Nalewkę, mjr Marcin Podstawka odczytał Apel Poległych, Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Parlamentarzyści, Starosta Miński oraz Burmistrz Kałuszyna wygłosili okolicznościowe przemówienia. Pan Burmistrz zabierając głos przypomniał o aspekcie wojskowym i cywilnym  bitwy, jej wpływ na miasto i jego mieszkańców, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości  W dalszej kolejności delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku. Uroczystość zakończona została Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, po czym odbyło się spotkanie organizatorów  z zaproszonymi  gośćmi w Szkole Podstawowej.

 

 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_1
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_2
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_3
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_4
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_5
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_6
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_7
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_8
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_9
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_10
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_11
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_12
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_13
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_14
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_15
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_16
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_17
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_18
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_19
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_20
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_21
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_22
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_23
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_24
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_25
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_26
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_27
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_28
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_29
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_30
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_31
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_32
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_33
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_34
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_35
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_36
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_1
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_2
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_3
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_4
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_5
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_6
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_7
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_8
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_9
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_10
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_11
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_12
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_13
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_14
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_15
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_16
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_17
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_18
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_19
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_20
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_21
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_22
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_23
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_24
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_25
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_26
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_27
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_28
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_29
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_30
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_31
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_32
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_33
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_34
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_35
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_36
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_37
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_38
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_39
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_40
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_41
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_42
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_43
 • Downloads: 0
 • Obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_44
 • Downloads: 0