W tym roku obchodziliśmy 104. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorami gminnych  obchodów Święta Niepodległości w Naszej Gminie  byli  Burmistrz Kałuszyna P. Arkadiusz Czyżewski oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie ks. Jerzy Skłucki. Obchody rozpoczęła  uroczysta Msza  Święta     w miejscowym Kościele Parafialnym  pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny,   odprawiona   przez  proboszcza  ks. Jerzego Skłuckiego.   Oprawę  muzyczną liturgii wykonał chór pod kierunkiem organisty P. Sławomira Strupiechowskiego oraz Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II  w Kałuszynie pod  batutą P. Rafała Walentka.   

W uroczystości obok władz samorządowych wzięli udział     radni Rady Miejskiej, delegacje z pocztami sztandarowymi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z opiekunami  oraz mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn. Poczty sztandarowe wystawiły następujące jednostki i organizacje: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie wystawiła  poczet sztandarowy Szkoły oraz poczet sztandarowy dla sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koła w Kałuszynie, przechowywanego w Szkole,         Oddział  Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w   Kałuszynie,  jednostki  Ochotniczych  Straży Pożarnych w  Kałuszynie i Zimnowodzie, Związek  Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Ziemi Kałuszyńskiej,  Koło Miejsko-Gminne  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie.    

          Następnie uczestnicy uroczystości  w asyście Orkiestry Dętej udali się  na Plac Kilińskiego pod   pomnik „Bojownikom o Niepodległość”,   gdzie został odegrany i wspólnie odśpiewany Hymn Państwowy, po czym delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem „Bojownikom o Niepodległość”.

    W dalszej kolejności  wszyscy  przeszli pod pomnik Złotego Ułana, gdzie przy werblach Orkiestry Dętej nastąpiło uroczyste wciągnięcie  flagi na maszt  zakupiony i zainstalowany w ramach  rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”.  Pod pomnikiem  delegacja  na czele z Panem Burmistrzem  Arkadiuszem Czyżewskim   złożyła  okolicznościową wiązankę.

 Po czym uczestnicy uroczystości udali się do sali widowiskowej  Domu Kultury, gdzie   młodzież szkolna wręczała  biało czerwone kotyliony, Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski w bardzo interesujący sposób przedstawił rys historyczny dochodzenia przez Polskę do odzyskania niepodległości, zwracając uwagę na  walki   o niepodległość prowadzone na Ziemi Kałuszyńskiej. 

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów  Odzyskania przez Polskę  Niepodległości był program artystyczny „Budujemy Tobie Dom Ojczyzno” w wykonaniu    dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, przygotowany pod kierunkiem Pań Teresy Kowalskiej, Wandy Stryczyńskiej  i  Katarzyny Berskiej, konferansjerkę prowadził  P. Marek Pachnik, dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, obsługę techniczną  oraz dekorację sali przygotowali pracownicy Domu Kultury wraz z dyrektorem P. Marianem Pełką.

 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._1
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._2
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._3
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._4
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._5
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._6
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._7
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._8
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._9
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._10
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._11
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._12
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._13
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._14
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._15
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._16
 • Downloads: 0
 • 104 rocznica odzyskania niepodległości._17
 • Downloads: 0