sauna

 

Regulamin sauny

 Część ogólna

 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem zarządzanym przez Gminę Kałuszyn.           .
 2. Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.18:00-21:00, w soboty w godz. 12:00-22:00 oraz w niedziele w godz. 12:00-21:00.
 3. Sauna jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1050C oraz wilgotnością względną  10–15 %.
 4. Sauna składa się z jednej kabiny o pojemności max. do 10 osób oraz części wypoczynkowej i toaletowej.
 5. W pomieszczeniach sauny obowiązuje zakaz: 
 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie,
 • manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach,
 1. Wstęp do sauny odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji w systemie internetowym.        

Zasady korzystania

 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 2. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami medycznymi,
 • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 1. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na nogi.
 2. Przed wejściem do sauny należy:
 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć  dokładnie ręcznikiem,
 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe,
 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 1. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 2. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała np. 2-3 razy po 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.
 3. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
 • choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica,
 • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
 • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,
 • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,
 • padaczka, stany psychotyczne,
 • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,
 • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,
 • jaskra.
 1. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.

9 . Korzystanie z sauny  wskazane jest  w wielu zespołach chorobowych, m.in.:

 • astma oskrzelowa, nieżyty oskrzeli i górnych dróg oddechowych,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, gościec,
 • stany pourazowe kości i stawów, stany po zapaleniach stawów, mięśni i wiązadeł,
 • niektóre choroby neurologiczne jak zespoły korzonkowe, dyskopatie, neurastenie,
 • niektóre stany zapalne skóry jak nawrotowe ropne zapalenia skóry, choroby świądowe,
 • zaburzenia czynnościowe układu trawiennego z objawami skurczowymi, choroby wrzodowe w okresie remisji.
 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt.

Cena: 30 zł