plakatDo 15 lutego 2021 roku potrwa pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Można zapoznać się z projektem oraz zgłosić swoje uwagi.


Uwagi zgłoszone na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Każda sugestia jest ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej
Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać za pomocą formularza formularza (https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr