• Wydawanie dokumentów (odpisów) z ksiąg stanu cywilnego

 

  • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

 

  • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 

  • Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

  • Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

  • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

 

  • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 

  • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

  • Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego