W grudniu 2022 r. zapraszamy na trzy wykłady online z zakresu prawa, zrealizowane przez Fundację Inter Vivos, która w tym roku prowadzi w powiecie mińskim punkty nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pierwszy wykład poświęcony jest prawu spadkowemu. Sprawy z zakresu prawa spadkowego należą do najczęstszych problemów, z którymi mieszkańcy naszego powiatu przychodzą do punktów pomocy. Jest to zarazem temat, który dotyczy prawie każdego, warto więc poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, słuchając dzisiejszego odcinka.  

Na kolejne filmy zapraszamy: w piątek 16 grudnia 2022 r. (wykład będzie poświęcony sytuacji kredytobiorców) i w czwartek, 29 grudnia 2022 r. (w którym wykładowca Fundacji przedstawi korzyści płynące z mediacji). Filmy publikowane będą w aktualnościach na stronie powiatu mińskiego oraz na profilu Facebook Powiatu Mińskiego.

Film można obejrzeć na stronie internetowej powiatu mińskiego w tym miejscu:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1847-wyklady_online_z_zakresu_edukacji.html