plakat

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej powiatu mińskiego w tym miejscu: 

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1920-edukacja_prawna__prawa_osob.html