Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera Fundacji Inter Vivos,  w którym omówione zostały najważniejsze zmiany w prawie pracy i w prawie energetycznym, wprowadzone w marcu i w kwietniu 2023 r.

Newsletter dostępny jest na stronie internetowej powiatu w tym miejscu:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1929-edukacja_prawna__newsletter_nr_2.html