Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

  • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
  • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

  • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.
  • mToilet Sp. Z o.o.,ul. Torunńska 31, 03-226 Warszawa – Decyzja Nr ROŚ.6233.5.2020 z dnia 20.11.2020 r.  
  • WCTRON Sp. Z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław – Decyzja ROŚ.6233.6.2020 z dnia 18.12.2020r.
  • ALANDA Krzysztof Dobosz, Karolina, ul. Główna 108, 05-300 Mińsk Mazowiecki- Decyzja ROŚ.6233.1.2022 z dnia 18.03.2022r.