zdjęcie

W dniu 20 stycznia br. gratulacje oraz życzenia przyjął najstarszy mieszkaniec naszej gminy – Pan Heronim Wąsowski z Milewa.

zdjęcie

W dniu wczorajszym Gminę Kałuszyn odwiedziła delegacja lokalnych grup działania z Hiszpanii i Portugalii, którą ugościł Burmistrz Arkadiusz Czyżewski i LGD Ziemi Mińskiej. Nasi goście zwiedzili park miejski oraz pomnik Złotego Ułana, gdzie zapoznali się z historią Kałuszyna. Na zakończenie wizyty udali się nad  Zalew Karczunek, gdzie mogli zobaczyć kałuszyńskich morsów i skorzystać z sauny oraz poczęstunku przygotowanego przez KGM Mamy Mocne.

loko punktu

Uprzejmie informujemy, że Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 25.01.2023 r. będzie czynny w godzinach od 10:30 do 15.30

zdjęcie

Kałuszyn uczcił bohaterstwo uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Życzenia
zdjęcie

W ostatnich dniach Urząd Miejski w Kałuszynie zakupił ciągnik za kwotę 150 tyś zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Nowy pojazd podniesie jakości świadczonych usług dla mieszkańców gminy Kałuszyn.

BURMISTRZ  KAŁUSZYNA OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 2/2023 dla podmiotów uprawnionych  do realizacji w 2023 roku zadania publicznego  na terenie Gminy Kałuszyn  pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka  uzależnień  i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

treść ogłoszenia.pdf

BURMISTRZ ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2023 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2023 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

treść ogłoszenia.pdf

plakat

Informujemy, że 12 stycznia br. rozpoczął się nabór do trzeciej odsłony Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

zdjęcie
Gmina Kałuszyn we współpracy z klubem "Victoria" Kałuszyn realizowała zadanie: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie poprzez wykonanie ogólnodostępnej sauny."