Ostrzezenia metereologiczne

ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące przymrozków oraz oblodzenia.

ostrzeżenie Nr 39.pdf

ostrzeżenie Nr 38.pdf