Ostrzezenia metereologiczne

ostrzeżenia meteorologiczne nr 11, 12, 13 dla powiatu mińskiego dotyczące zjawisk: silnego wiatru, zamieci śnieżnych oraz oblodzenia.

ostrzeżenie Nr 11

ostrzeżenie Nr 12

ostrzeżenie Nr 13

zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 12 dla powiatu mińskiego dotyczącego zjawiska zamieci śnieżnych